Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi güz dönemi yeni eğitimlerle başladı

09.10.2017

ÇEKÜL Akademi günün ihtiyaçlarına uygun, güncel ve yenilikçi eğitim başlıklarıyla Güz Dönemi Eğitim Programına başladı. Kentsel Koruma Eğitimlerine kent arşivlerinin oluşturulması, kent tasarımı ve müzecilikle ilgili konu başlıkları eklendi; Alanda Eğitimler, ise Kastamonu inceleme gezisiyle başladı.

 

ÇEKÜL Akademi, Kentsel Koruma Eğitimleri Güz Dönemi eğitim programına başladı. Belediyelerin koruma, restorasyon, işlevlendirme, müzecilik alanlarında çalışan personeli kapsayacak biçimde hazırlanan eğitimler, konusunda uzman ÇEKÜL Akademi eğitmenleri tarafından veriliyor. Her biri 3’er gün süren eğitimler 10 dersten oluşuyor. Program; koruma, işlevlendirme ve restorasyon ana başlıklarını çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

ÇEKÜL Akademi, bu yıl Güz Programına 3 yeni eğitim başlığı ekledi. İlk eğitim 27-29 Eylül tarihlerinde yapıldı.

Kent Bellekleri; Kent Arşivi Oluşturma, Dijitalleştirme ve Belgeleme: Kentsel ve küresel koruma kapsamında kentlerin kültürel belleklerini oluşturan merkezlerin günümüzün değişen dinamiklerine uygun hale getirilmesi için gereken yöntem ve teknolojileri gündemine alıyor. Katılımcılar, bu eğitim ile kent arşivlerinin kent ve kentli için önemi; bir arşivin nasıl oluşturulacağına dair bilgileri ve günümüzde arşivleme çalışmalarında kullanımı yaygınlaşan dijitalleştirme süreci hakkında kapsamlı bilgi aldı; temel kavramları uygulama örnekleriyle gördü. ÇEKÜL Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk tarafından verilen eğitim, belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları ile kent belleği müzelerinde çalışanları biraraya getirdi. Alan incelemesinde ise Eyüp Sultan Araştırma Merkezi ziyaret edildi.

2011’den bu yana eğitim programında yer alan ancak bu dönem içeriği ve eğitmen kadrosu güncellenen bir diğer konu başlığı ise Kent Müzeleri: Müze Yönetimi ve Sürdürülebilirlik: Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan ve kenti, tarihi perspektifi içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılan kent müzelerinin çağdaş bir anlayış, metodoloji ve teknoloji doğrultusunda, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan eğitim, kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin önemine vurgu yapıyor. Eğitim, İstanbul Social Enterprise’ın Genel Müdürü Hakan Elbir ve müze bilimi alanında eğitim alan, konusunda atölye çalışmaları ve seminerler veren Mine Küçük tarafından Ekim ayında uygulanacak. 

Eğitim kapsamında ayrıca S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Yöneticisi Ayşe Aldemir Kilercik, müze bünyesinde yer alan Emirgan Arşivinin zengin içeriğini; S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi Arşiv Sorumlusu Osman Serhat Karaman ise söz konusu arşivin sayısallaştırılması, düzenlenmesi ve erişime açılması sürecini aktardı.

Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri: Güz programıyla birlikte programa alınan bir diğer başlık. Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak süreç odaklı bir koruma yaklaşımı geliştiren kaynak planlar olarak tanımlanıyor. Ülkemizde de yakın zamanda koruma imar planlarını tamamlamak üzere, hukuki bağlayıcılığı olacak biçime gündeme alınması planlanan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma alanı açıyor. Katılımcılar, bu eğitimle tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yönelik kavramsal alt yapı ve stratejik bilgiler edinecek. Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ile tasarım rehberi hazırlamakla yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü ve kentsel tasamı müdürlüğü uzmanlarının faydalanabileceği eğitim, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy ve ÇEKÜL Kent Çalışmaları biriminden mimar Audrey Aydın tarafından verilecek.

ÇEKÜL Akademi, restorasyon uzmanı İsmail Önel’in verdiği “Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet” ile “Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları”; yüksek mimar ve restorasyon uzmanı A. Nüvit Bayar’ın verdiği “Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi” ile “Restorasyon Uygulama Projelerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri”; iklim değişikliği ve enerji politikaları uzmanı Ayşe Ceren Sarı ve biyolog Deniz Dinçel’in verdiği “Doğa Dostu Kentler ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi”; arkeolog Doç. Dr. Necmi Karul’un verdiği “Kentlerde Arkeopark Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik” ile yüksek mimar Y. Metin Keskin’in verdiği “Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokuda Yeni Yapı Tasarımı” eğitimleriyle dönemi tamamlayacak.

 

ALANDA EĞİTİMLER KASTAMONU’DA

ÇEKÜL Akademi’nin Alanda Eğitimler Programı bu dönem Kastamonu, Merzifon ve Bergama’da gerçekleştirilecek eğitimlerle planlandı. “Kastamonu’da Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme” başlıklı ilk eğitim, 19-22 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Mersin, İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Akhisar, Sındırgı, Vezirhan, Oguzlar, Taşköprü ve Eyüp belediyelerinin katıldığı eğitim, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı ve yüksek mimar Ahmet Sevgilioğlu’nun Kastamonu’da kültürel varlıkları koruma çalışmalarını anlattığı sunum ile başladı. ÇEKÜL Vakfının ‘90’lı yıllarda başlatmış olduğu 7 Bölge 7 Kent Projesi kapsamında koruma çalışmaları uyguladığı Kastamonu’daki güncel çalışmaları ise Belediye Başkanı Tahsin Babaş aktardı. Eğitimin ilk günü, alan gezisiyle tamamlandı. Katılımcılar, alan incelemesinde Aktekke Konağı, Ayıcılar Konağı, Hükümet Konağı, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ile Vedat TEK Kültür ve Sanat Merkezini gezdi. İnceleme gezileri programın ikinci gününde de devam etti.  Katılımcılar kentteki kilise, külliye, kale ve camilerin yanı sıra sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki Mahmut Bey Camisi ise Alanda Eğitimler Programının son gününde görüldü. 700 yıllık bir tarihi olan caminin yapı tekniği ve kalem işi süslemeleri özellikle dikkate değer.

Sertifika töreniyle son bulan eğitim, Kastamonu’nun kimliğini oluşturan somut ve somut olmayan kültür mirasının yerinde incelenmesine fırsat tanıdığı gibi; tarihi dokunun mahalle-sokak-yapı ölçeğinde yapım tekniği, malzeme ve işlevlendime kapsamında nasıl değerlendirildiği ve korunduğuna ilişkin uzman yorumlarını da tekrar gündeme getirdi.

Alanda Eğitimlerin ikincisi 4-6 Ekim tarihlerinde Merzifon’da gerçekleştirilecek. 

Tüm Haberler