Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi Eğitimleri ile yerelden ulusala

19.01.2017

ÇEKÜL Akademi, TKB üyesi belediyelerin koruma alanında çalışan kadrolarına yönelik hazırlanan eğitimler ile ülkemizin tarihsel, kültürel ve kentsel mirasının yerelde korunmasını ve bütüncül koruma anlayışını aktarmaya devam ediyor.

Türkiye’nin kültürel miras alanında uzmanlaşmış ilk ve tek sivil eğitim kurumu olan ÇEKÜL Akademi, ÇEKÜL Vakfının 26 yıldır edindiği birikimi, kentsel mirasın korunmasında görev alan profesyonellere aktarmayı sürdürüyor. Yılda 30 eğitim veren Akademi, Kentsel Koruma eğitimlerini bahar ve güz dönemi olmak üzere 2 etapta düzenliyor ve 20 eğitime tamamlıyor. Akademinin yıllık çalışma programında 4 Alan Eğitimi ve 6 Alan Yönetimi Eğitimi (AYEP) de yer alıyor.

Kültürel ve kentsel mirası yerel düzeyde yaşatma ve geleceğin kimlikli kentlerini oluşturmada önemli sorumluluk taşıyan Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler, bu yıl da ÇEKÜL Akademinin eğitimlerine yoğun ilgi gösterdi. ÇEKÜL Akademinin 2016 yılı boyunca düzenlenen eğitimlerine 22’si büyükşehir olmak üzere toplamda 106 belediye; 13 il ve 71 ilçe belediyesinden uzmanlar katıldı.

Koruma çalışmalarıyla öne çıkan kentlerin deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçların yerinde gözlemlenmesini amaçlayan ve 2012 yılından bu yana devam eden Alanda Eğitimler,   Akademi’nin en çok takip edilen eğitim programlarından biri. Eğitimde, koruma deneyiminden geçmiş kentlerin koruma vizyonları, planlama yöntemleri, uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm seçenekleri örnek olarak inceleniyor. 2016 yılının güz döneminde Melikgazi ve Birgi’nin koruma çalışmaları, Alanda Eğitimlerde incelenen kentler oldu.   

Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP), alan yönetim planı hazırlama süreciyle ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik bir program. Bu eğitim programı kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin evrensel normlar ile UNESCO Dünya Miras Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla listeye yazdırılması sürecini ve uygulamaları içeriyor. Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin ziyaret edildiği ve vaka çalışmaları ile analizlerinin yerel ekiplerle birlikte yapıldığı programda katılımcıların donanım ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Bu yıl AYEP’e 17 belediyeden 22 kişi katıldı. Bölge bazında 4 gruba ayrılan belediyeler, pilot yerlerde uygulanabilir projeler geliştirdi. Eğitim programı kapsamında Bursa, Birgi ve Antalya’ya gidildi.

Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimi, her biri konusunda uzman olan isimlerin eğitmenliğinde sürdürülüyor. Program, ihtiyaca yönelik bir içerikle, yerel yönetimlerden katılımcıların her biri 3 gün süren eğitimlerde biraraya gelerek deneyimlerini paylaşması ve sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmesinin önünü açıyor. Bütüncül koruma yaklaşımının temel alındığı eğitimlerde sürdürülebilir proje örnekleri karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Güz dönemi programına 21 Eylül’de başlanan ve Şerifler Yalısında sürdürülen Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimine bu dönem 122 kişi katıldı.

Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimi kapsamında güz döneminde Yeşim Dizdaroğlu ve Alp Arısoy’un “Bütüncül Koruma Anlayışı: Kent Kimliği, Kültür Mirası ve Yönetimi”; Ahmet Erdönmez, Nadir Mutluer ve Metin Keskin’in “Kent Müzeleri, Yaklaşım, İşletme ve Uygulama”; İsmail Önel’in “Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maaliyet”, “Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama Detayları” ve “Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları” eğitimleri; A.Nüvit Bayar’ın “Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi”; Erden Güven’in “Sürdürülebilir Planlamada Ekoloji: Yeni Bir Planlama Anlayışına Giriş”; Metin Keskin’in “Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri, Tarihi Yapı-Yeni Yapı İlişkisi” ve “Kültürel Korua Çalışmalarında İletişim ve İşbirliği” eğitimleri; Alp Arısoy’un “Korumaya Yönelik Kentsel Canlandırma” ve Betül Bozkurt’un “Kültürel Koruma Çalışmalarında İletişim ve İşbirliği” eğitimleri verildi.

Tüm Haberler