Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi Bahar Dönemi Programları Devam Ediyor

28.04.2016

ÇEKÜL Akademinin Tarihi Kentler Birliği için hazırladığı Kentsel Koruma, Alanda Eğitimler ve Alan Yönetimi Eğitimleri Bahar Dönemi devam ediyor.

BÜTÜNCÜL KORUMA ANLAYIŞINDA; KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR, YÖNETİM, PLANLAMA VE UYGULAMALAR (3) BÜTÜNCÜL KORUMA ANLAYIŞINDA; KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR, YÖNETİM, PLANLAMA VE UYGULAMALAR (2)

Kentsel Koruma Eğitimleri

Farklı alanlardan uzmanları bir araya getiren eğitimler 24 - 26 Şubat tarihleri arasında “Bütüncül Koruma Anlayışında; Kavramlar, Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygulamalar” eğitimi ile başladı. ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü ve Alan Yönetim Uzmanı S. Yeşim Dizdaroğlu ve ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü mimar Alp Arısoy’un sunum ve atölye çalışmaları ile gerçekleştirildi. Algı Süreçleri, İnsan ve ihtiyaçları, Mekân-İnsan-Zaman, Korumada Amaç ve Araçlar konularının anlatıldığı program, Emirgan Mahallesinde yapılan atölye çalışması ve 16 katılımcının yaptığı sunumların ardından sona erdi.

KORUMA KURULLARI İLE ETKİLİ İLİŞKİLER VE KORUMA MEVZUATI 1 KORUMA KURULLARI İLE ETKİLİ İLİŞKİLER VE KORUMA MEVZUATI

2 – 4 Mart tarihleri arasında “Koruma Kurulları ile Etkili İlişkiler ve Koruma Mevzuatı” eğitim programı, Antalya Bölge Koruma Kurulu eski müdürü ve Gaziantep Koruma Kurulu ile Çanakkale Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı üyeliği görevine devam eden Mimar Bülent Baykal eğitmenliğinde gerçekleşti. Baykal, kültür varlıkları koruma mevzuatı, tespit – tescil işlemleri ve kurullar, koruma yüksek kurulu ilke kararları, KUDEB yönetmeliği ve koruma kurulu ilişkileri konularını anlattı. Eğitime farklı belediyelerden 15 teknik uzman katıldı. Eğitimin son günü, koruma alanında belediye birimlerinin bugüne kadarki süreç içindeki gelişimi ve ileriye yönelik vizyonları katılımcılarla tartışılıp değerlendirildi.

Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet (3) Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet

9 – 11 Mart tarihleri arasında “Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet” konulu eğitim programı, restoratör İsmail Önel eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Farklı belediyelerden 19 teknik uzmanın katıldığı eğitimde Önel,  restorasyonu yapılacak eserin tanımı, birim fiyatları ve yeni fiyat analizlerinin tespiti, metrajların hazırlanması ve uygulamaları, yaklaşık maliyet hazırlanması başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Daha sonra katılımcıların yaklaşık maliyet hazırlarken karşılaştıkları sorunlar ve çözümler hakkında bilgi verdi.

tarihi yapılarda onarım ilkeleri ve malzeme bilgisii tarihi yapılarda onarım ilkeleri ve malzeme bilgisis

13 – 15 Nisan tarihleri arasında iki eğitim gerçekleşti. Eğitimlerden “Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi” başlıklı eğitim, yüksek mimar ve restoratör A. Nüvit Bayar tarafından verildi, eğitime farklı belediyelerden 20 teknik uzman katıldı. Bayar, restorasyonu yapılacak yapılarla ilgili tekniklerden, malzeme detaylarından bahsetti.

Vakıflar Bölge Müdürlüklerinden gelen 2 konuk konuşmacı (Y. mimar Utku Yücel - inşaat mühendisi Oktay Özel) Küçük Mecidiye Camisi restorasyon sürecini anlattı. Son gün Küçük Mecidiye Camisine alan ziyareti yapılarak doğru ve yanlış uygulamalar gözlemlendi.

doğa dostu kentler ve sürdürülebilir kent yönetimi emirgan (2) doğa dostu kentler ve sürdürülebilir kent yönetimi emirgan

Aynı tarihlerde gerçekleşen ikinci eğitim ise “Doğa Dostu Kentler ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi” konuluydu. Eğitim, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmalarından iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji uzmanı Ayşe Ceren Sarı tarafından verildi.  Gezegenin eşikleri ve iklim değişikliği, kentler ve mevcuttaki problemleri, doğa dostu kent kavramı, sürdürülebilir kent yönetimi ilkeleri başlıklı konuların anlatıldığı eğitimde vaka olarak Emirgan Mahallesi çalışıldı. 16 katılımcı gruplara ayrılarak Emirgan için doğa dostu kent ilkeleri doğrultusunda atölye çalışması yaptı.

TKB Kentsel Koruma eğitimleri Haziran ayına kadar devam edecek.

 seyhan 2.gün taşköprü (2)

Alanda Eğitimler

Seyhan/ Adana

ÇEKÜL Akademi 2016 yılı Bahar Dönemi Alanda Eğitimlerinin ilki, Seyhan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapılan program, “Kültür Öncelikli Değişimde Seyhan” konu başlığı altında ele alındı.  Samsun Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, Mersin Büyükşehir, Mardin Büyükşehir, Yeşilhisar, Karapınar, Odunpazarı, Kartal, Çatalca, Ihlara, Bayraklı, İncesu, İncirliova ve Saimbeyli belediyelerinden katılan 23 teknik uzmanın katılımıyla gerçekleşen programın ilk gününde; ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren tarafından açılış ve tanışma etkinliği yapıldı. Hemen ardından sözü alan ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü mimar Alp Arısoy 3 günlük program kapsamındaki atölye çalışması hakkında bilgi verdi ve eğitim Seyhan Belediyesi KUDEB ekibinin sunumlarıyla başladı.

seyhan 1.gün tepebağ höyük ve çevresi (5) seyhan 2.gün alan gezisi (3)

İlk sunum “Seyhan’ın Tarihi ve Kültürel Gelişimi” konusu altında KUDEB ekibinden arkeolog Ümit Çakmak ve şehir plancısı Yakup Tatlı tarafından yapıldı. Hemen ardından KUDEB Müdürü Murat Ulaş, "Seyhan’ın Tarihi Kentten Sanayi Kentine, Sanayi Kentinden Tarihi Kente Dönüşüm Süreci”ni anlattı. Son olarak KUDEB ekibinden mimar İrem Yaycıoğlu "Seyhan’daki Kültürel‐Kentsel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları”ndan bahsetti.

Sunumlar sonrasında, Seyhan kentinin tarihi çevre sınırları içinde bulunan, Tepebağ Höyüğü kazı alanı ve çevresi, Ramazanoğlu Külliyesi ve Ulu Cami, Avukat Turan Arun Sokak, Suyolu/ Taş Köprü, Döşeme Mahallesi, Büyük Saat Kulesi ve çevresi alanları gezilerek, incelemelerde bulunuldu. Katılımcılar “alan gözlem formları”na; Seyhan’ın yerleşim dokusuyla ilgili tespitlerini, farklılık yaratan özgün kültür değerlerini, temel sorunlarını ve fırsatlarını, kentsel işlevlerini ve yapılan koruma çalışmalarıyla ilgili görüşlerini yansıttı.

seyhan 2.gün taşköprü seyhan 1.gün tepebağ höyük ve çevresi (2)

31 Mart günü devam eden alan gezisinin ardından Seyhan Belediyesi KUDEB ekibiyle birlikte atölye çalışması yapıldı. Eğitim son gününde gruplar ele aldıkları konu başlıklarını sırasıyla sundu. Seyhan kenti için ortaya atılan somut öneriler ve yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı. Program genel değerlendirme ve sertifika töreninin ardından sona erdi.

Bir sonraki alanda eğitim programı İzmir’de 11 – 13 Mayıs tarihleri arasında “Küçük Menderes Havzasında Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme: Ödemiş – Tire – Birgi” konu başlığı altında yapılacak.

 

Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP)

Deneyim ve Paylaşımlar

 AYEP Modül 1 (3)

Modül 1

 6 – 18 Mart tarihleri arasında AYEP’in 1. Modülü gerçekleştirildi. Eğitime farklı belediyelerden 22 teknik uzman katıldı. “Dünya Miras Listesine Başvuru Sürecinde Alan Yönetimi: Kavramlar, İlkeler ve Kriterler” konu başlığının ele alındığı program ÇEKÜL Alan Yönetim uzmanı Namık Kemal Döleneken tarafından yürütüldü. Döleneken, alan yönetiminin amaçları, kapsamı, alan yönetimi planı hazırlamak ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmek için gereken kriterler arasındaki bağlantıları, Alan Yönetim Planı hazırlama sürecinin aşamalarını, belediyeye düşen görevler, örgütlenme ve sekretaryanın rolünü, eşgüdüm, ekip kurma, kaynak geliştirme, iş çözümleri, finansal süreç yönetimi, işletme ve işlevsellik belirleme konuları hakkında deatylı bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Miras Biriminden Evrim Ulusan ise Dünya Miras Listesinin tarihçesini, temel kavramları, UNESCO kriterlerini ve kazanımlarını anlatarak  Türkiye’den ve dünyadan örnekler verdi.

AYEP Modül 2 AYEP Modül 2 (4)

Modül 2

6 - 8 Nisan 2016 tarihleri arasında AYEP’in 2. Modülü “Alan Yönetim Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama” konu başlığı altında ele alındı. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi ve Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı Yaşagül Ekinci Danışan tarafından alan yönetimi ve hedefleri, adaylık dosyası ve alan yönetim planı birlikteliği konuları ile ilgili sunumlar yapıldı.

Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise programa konuk konuşmacı olarak katıldı ve “Bursa ve Cumalıkızık Alan Yönetim Planı” örneğini sundu.

Toplumsal Projeler ve Eğitim Danışmanı Betül Bozkurt ise katılımcılara proje döngüsü yönetimini anlattı. Katılımcılar kentleriyle ilgili proje döngüsü ilkeleri kapsamında çalışmalar yaparak sundu.

Tüm Haberler