ÇANAKKALE’DE KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ KURULUYOR | ÇEKÜL

ÇANAKKALE’DE KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ KURULUYOR

07.01.2009

ÇEKÜL Vakfı'nın öncülüğünü yaptığı çalışmalardan biri de kent müze ve arşivlerinin kurulması. Yürütülen çalışmalar sonucunda, kentlerin yaşam kültürünü anlatan müze ve arşivlerin sayısı artmaya başladı. Çanakkale de müzesine kavuşmak üzere olan kentler arasında yerini aldı. Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu üyelerinden Çanakkale Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta, bir zamanlar otel olarak hizmet veren üç katlı metruk binayı “Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi” olarak düzenlemek üzere restorasyon çalışmalarını tamamladı. 

Eski hali  

Yeni hali

Katılımcı Süreçte Yaşananlar

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin kuruluşu için hazırlık çalışmaları 2007 yılının Haziran ayında başladı. Belediye’nin düzenlediği halka açık toplantıların ilki, ÇABİSAK, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve kentlilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda Kayseri Kent Müzesi ve İzmir Kent Müzesi’nden uzmanlar da müze deneyimlerini aktardı. Daha sonra farklı çalışma grupları ve uzmanlarla devam eden çalışmalar sonucunda, müze giderlerinin Belediye tarafından karşılanmasına, kuruluş ve işletiminin ise özerk bir “Müze Kurulu” tarafından planlanarak yürütülmesine karar verildi. Ardından, müze envanterine girecek objelerin müzeye kazandırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kentliyle İlk Buluşma

12 Kasım 2008’de müze mekânsal olarak kapılarını halka açtı. Açılış konuşmasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kent Müzesi’nin kendini şehre anlatacağı doğru tanımı bulmaya çalıştıklarını, kentin belleğini oluşturmak ve diri tutmak için çaba harcadıklarını, müzede aynı zamanda güvenilir bir bilgi arşivi oluşturulacağını anlattı. Kent müzesinin, yaşanmışlıkları geleceğe taşıyarak bir öğrenme ve etkileme ortamı, ortak bir yaşama alanı olarak kentin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda buluşma noktası olacağını vurguladı. Kent üzerine sözü olan herkesi oluşuma katkı vermeye çağırdı.

Dr. Arkeolog Veysel Tolun’un “Dünyada ve Türkiye’de Müzecilik ve Kent Müzeleri” başlıklı sunumundan sonra, Kent Müzesi Koordinatörü Sanat Tarihçi Cevat İnce Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin vizyon, temel ilke ve değerleri ile misyonu hakkında bilgiler verdi. Kent Müzesi’nin toplantı salonunda her çarşamba yapılan “Kent Konferansları” ve  “Kent Sohbetleri” devam ediyor.