BOLUCAN'DA KIRSAL KALKINMA PROJESİ'NE DOĞRU | ÇEKÜL

BOLUCAN'DA KIRSAL KALKINMA PROJESİ'NE DOĞRU

07.06.2006

ÇEKÜL Vakfı’nın Köyler Yaşamalıdır Projesi kapsamında destek verdiği Bolucan beldesine bağlı Bolucan, Aşağı Mescit ve Yeşildere köylerine 28-30 Nisan 2006 tarihlerinde bir inceleme gezisi yapıldı. Geziye İstanbul’da yaşayan  Bolucan beldesi hemşerilerinden Ali Akkaş ve Fettah Şakar ile birlikte ÇEKÜL Vakfı uzmanlarından Orman Mühendisi Faruk Boyacı ve Mimar Gökhan Kılınçkıran katıldılar.

Gezinin amacı İstanbul’da ÇEKÜL Vakfı mimarları tarafından projeleri hazırlanan, Bolucan Köyü’nde geri dönüşün köy kimliğine vereceği zararı en aza indirmeyi amaçlayan çağdaş köy evlerinin alandaki kontrollerini yapmaktı.

Ancak hedeflenenin ötesinde, alandaki kontrollerin dışında köyün kültürel geçmişi, kimliğinin ve doğal zenginliklerinin de ayrıntılı olarak incelendiği ve belgelendiği gezi, ÇEKÜL Vakfı’nın önceliklerinin başında gelen bütüncül yaklaşım ilkesinin küçük ölçekli bir kırsal kalkınma projesinde uygulama alanı bulmasını sağladı.

Daha önce Sivas-Ulaş-Mihrali Bey Konağı’nda yapılan çalışmaları başarıyla yürüten  İsa Törnük ve ekibi, hafriyat ve temel atma çalışmalarına başladı. Yapılacak 15 konutun temelleri tamamlanmak üzere.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Bolucan’da, çeşitli kesimlerin gönüllü katılımıyla, “ağaçlandırma”, “köye dönüşü kolaylaştırarak nüfus yoğunluğunu arttırma”, “organik tarım” başlıklı üç bileşenden oluşan bir de kırsal kalkınma programı oluşturulmasına karar verildi. ÇEKÜL’den Faruk Boyacı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ön çalışmalar yakında tamamlanacak.

Bolucan'da Türkmen Mezar Taşı