Ana içeriğe atla

Bitlis Kültür Odaklı Yol Haritası 4. Çalıştayı Yapıldı

04.05.2010

Van Gölü havzasındaki Bitlis kentinin, koruma çalışmalarına başlama kararıyla ÇEKÜL Vakfı tarafından “Kültür Odaklı Yol Haritası” hazırlanması için geçen yıl ilk adımlar atılmıştı. Bitlis ve İstanbul’da yapılan toplantılar ve teknik gezilerin ardından, taslak yol haritası hazırlandı. Geçen hafta, Bitlis’te daha geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenerek, yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başta olmak üzere, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi şehir plancı Faruk Göksu ve Bitlis’in kamu-yerel-sivil-özel kesimlerinden pek çok katılımcı çalıştayı takip etti.

Kültür Odaklı Yol Haritası, Faruk Göksu’nun hazırladığı sunum ile paylaşıldı. Kültürel mirası, kentsel gelişmenin odağı olarak ele alan ‘kültür odaklı yol haritası’nın temel amacının, “Kentlerin kültürel birikimi ve doğal bereketi ile kurumsal becerilerini bir araya getirerek farklılık ve farkındalık üzerine yenilikçi yaklaşımları sunmak,” olduğunu söyledi. Akıllı Büyüme, Kentsel Rönesans, Kentsel Ağlar ve Avrupa Kentsel Şartı gibi uluslararası yaklaşımların tanıtılmasının ardından, Prag, Barselona, Mardin, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi kentlerde yapılan vizyon çalışmaları örneği verdi. Göksu, sorunlar, fırsatlar, tehditler başlıkları altında, katılımcıların Bitlis’in sahip olduğu potansiyelleri algılamalarını sağladı.

Anıtsal yapılar, Bitlis Kaleleri, Beş Minare, Köprüler ve geleneksel Bitlis evlerinin korunması, yol haritasının önemli başlıklarını oluşturuyor.

Kültür Odaklı Yol Haritası 4. Çalıştayı, teknik gezi ile devam etti. Bundan sonraki süreçte Bitlis Belediyesi,  kamu-yerel-sivil-özel kesimlerinin de katkılarıyla Yol Haritası’na son şeklini verecek.

Tüm Haberler