Birgi’nin koruma tarihinde yeni sayfalar | ÇEKÜL

Birgi’nin koruma tarihinde yeni sayfalar

31.07.2012

Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu üyelerinden Birgi, Küçük Menderes Havza’sındaki öncü rolüyle doğal ve kültürel mirasını korumaya devam ediyor. ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7 Kent” projesine kapsamında, 1996 yılında yapılan koruma amaçlı imar planı esas alınarak koruma hareketinin başlatıldığı Birgi, ardından TKB’nin kurucu üyeleri arasında yerini aldı.

Birgi’de bugün

200’e yakın anıtsal ve sivil mimarlık örneği tescillendi. Tescilli binaların ve özgün sokak dokusunun sağlıklaştırma uygulamaları devam ediyor. Çakırağa Konağı ve çevresi acil eylem planı kapsamında sokak sağlıklaştırma, cephe restorasyonları hız kazanacak. Önemli yapıların rölöveleri dijital ortama geçirilerek veri tabanı oluşturulacak. Kamu binaları cephe iyileştirmeleri yapılacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne tahsis edilen Sandıkoğulları Konağı restore edilecek. Pansiyonculuğun geliştirilmesi için seminerler düzenleniyor.  Arkeolojik alanlarda kazı çalışmalarının başlaması için girişimler devam ediyor. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’ne giren Birgi, Slow City olmak için de başvuruda bulundu. Aydınoğlu Hamamı, İmamı Birgivi Medresesi, Çukur Medrese, Güdük Minare Mescidi gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı eserlerde de restorasyon çalışmaları yapıldı ve yapılmaya devem ediliyor. Vakıflara ait bazı yapılar Belediye tarafından işlevlendirildi ve kullanıma açıldı.  

Kurtgazi Mahallesi II. Kısım, Umurbey Caddesi, Taşpazar Küme Evleri Kentsel Tasarım Projesi, Demirbaba Küme Evleri Kentsel Tasarım Projesi, Cumhuriyet Mahallesi Sokakları, İmam-ı Birgivi Çevre Düzenlemesi, Hacı Paşa Çevre Düzenlemesi, Köprülerin Sağlıklaştırılması başlıkları Birgi Belediyesi’nin gündemindeki öncelikli projeler.

Belediye Başkanı Cumhur Şener, ÇEKÜL YDK üyesi y.mimar Metin Kerskin, Prof. Dr. Metin Sözen 

Belediye Başkanı Cumhur Şener ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda hızla tamamlanması planlanan projeler, Prof. Dr. Metin Sözen ile de paylaşıldı. Sözen’in Haziran ayında gerçekleştirdiği Birgi ziyareti sırasında sunulan projeler yerinde incelendi. Metin Sözen, “Birgi artık koruma yolunda bir model oldu. Yaptığı uygulama ve projelerin devamlılığıyla da bunu pekiştiriyor. Birgi’deki yöneticilerin ve koruma gönüllülerinin azmi, halkın olumlu yaklaşımı, kentin doğasıyla da bir bütün olarak korunma yoluna devam etmesini sağladı. Bugün Birgi’de organik tarım başladı, incirine sahip çıkıyor, derelerini ıslah ediyor, bu çalışmalarını paneller, söyleşiler ve eğitimlerle destekleniyor. Koruma bilinci tek yapı ölçeğinden kent bütününe ve havzaya ulaştı. Birgi’nin başarısının temelinde, koruma gönüllülerinin içten çabası ve güncel bilgiyi takip ederek Birgililerle paylaşmasının etkisi var” diyerek, Başkan Şener ve ekibiyle özellikle oluşturulacak yeni meydanlar hakkında da bilgi aldı.

Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlenen Koruma ve Özendirme Yarışması’na katılarak kültürel dokuyu korumak-yaşatmak için yaptıkları istikrarlı çalışmalar nedeniyle Birgi, bu yıl “Süreklilik Ödülleri”ne uygun görüldü. Diğer kentlerle birlikte ödülünü Ekim ayında yapılacak YAPEX Koruma Fuarı’nda alacak.