Birgili Çocuklar Yaz Okulunda | ÇEKÜL

Birgili Çocuklar Yaz Okulunda

02.07.2018

Birgi’yi artık çoğumuz biliyoruz. Taş dokulu sivil mimari örnekleri, inciri, servi ağaçları, narı, insanıyla Ödemiş’in özgün tarihi mahallesi. Ve ÇEKÜL’ün ilk çevre-kültür evini açtığı kent. Kent diyoruz çünkü Birgi, Aydınoğlu Beyliğine ev sahipliği yapmış, tarih içinde de hep önemli bir yerleşim olmuş. Ödemiş’e bağlı bir mahalle olmadan önce de uzun yıllar belde olarak yönetilmişti.

Birgi ÇEKÜL Evi, yeni örgütlenme modeliyle birlikte üç yıldır aktif olarak yöreye hizmet ediyor. En aktif etkinlikleri arasında ise öğrenci ve öğretmenlerle yürütülen eğitim programları geliyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları, bu yıl üçüncü kez Birgili ve Ödemişli çocuklarla yaz okulunda biraraya geldi.

21 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında 4 hafta devam edecek yaz okulu, geçen Perşembe günü yapılan açılış buluşması ve Cuma günü yapılan “Kuş Bakışı Birgi” atölyesi ile başladı.

“Kuş Bakışı Birgi Atölyesi”nde çocuklar, bir kenti oluşturan temel bileşenler nedir sorusunun cevabını aradı ve Birgi haritası üzerinden bu unsurları grup çalışmaları yaparak keşfetti. Deneyimlerini ve anılarını da paylaştıkları bir yöntemle yolları, köprüleri, parkları, evleri, tarihi mekânları içeren, “Birgi Çocuk Haritası”nı oluşturdular.

Birgi ÇEKÜL Evi Yaz Okulu, çocukların hem yaşadıkları kentin kültürel ve doğal mirasını tanımaları ve koruma bilincini yaşayarak öğrenmelerini hem de yaz tatillerini verimli geçirmelerini amaçlıyor. 4 hafta boyunca çocuklar kültürel ve doğal miras kavramlarıyla tanışacak. Birgi’nin çevresi, doğası ve tarihiyle etkileşim içinde, geçmişten gelen ve yaşamakta olan kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfedecek. Bu güzide mirası geleceğe neden aktarmaları gerektiğinin bilincine vararak, bizi biz yapan değerlerin korunmasında aktif rol alan bireyler olmaya bir adım atacak.