BİLGİ-BELGE MERKEZİ’NDE YENİ YAYINLAR | ÇEKÜL

BİLGİ-BELGE MERKEZİ’NDE YENİ YAYINLAR

16.02.2008

ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi'ne ulaşan yeni yayınlar bu köşeden izlenebilecek. Tanıtılacak yayınların büyük çoğunluğu, yaygın dağıtım kanalları aracılığıyla kitapevlerinin raflarına pek de çıkmayan, vakıflar, belediyeler, valilikler, enstitüler ya da yazarın kendi olanaklarıyla gerçekleşmiş özgün kaynaklar.

Ankara, Gölbaşı Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkan ve Ankara şehir tarihçisi, araştırmacı yazar Abdülkerim Erdoğan tarafından yayına hazırlanan Tarih İçinde Gölbaşı kitabı bunlardan biri. Antik çağlardan bu yana Gölbaşı tarihini, kentin sosyal ve kültürel yapısını, eğitimini, coğrafyasını, ekonomisini, turizmini, arkeolojik kültürel varlıklarını ve kültürel zenginliğini anlatıyor.  Kitap; Yollar nereden geçer, şehir orada kurulur deyişinin tipik bir örneği olan Gölbaşı'nda, Malazgirt savaşından sonra kentin ilk Müslüman Türk varlığını oluşturan Oğuz Türkmen boylarından başlayarak, 1850'lerden sonra Doğu Anadolu'dan gelen Türkmen Yörük ve Türkmen Ekrad cemaatiyle Balkan ve Kafkasya'dan gelen Kırım Türkleri ve Çerkez ailelerin ve sonra da 1930'larda başlayan yeni bir göç dalgasıyla kente yerleşen Doğu Anadolu ve Karadeniz kökenli nüfusa uzanan bir yelpazenin oluşturduğu yaşam biçimini, bütün boyutlarıyla yansıtıyor. 

Bilgi-Belge Merkezi'ne Yeni Giren Diğer yayınlardan bazıları da şunlar:

  1. Tarihin Tanığı Amasya (Amasya Bearing Witnesses to History). (2006). yay. haz. Ahmet Erdoğdu, Amasya Valiliği.
  2. Yıldız, Adem. (2007). Kaleler Şehri Osmaniye. Ankara : Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
  3. Doğa Korumacının El Kitabı. (2007). yay. haz. Tansu Gürpınar. Ankara : Kuş Araştırmaları Derneği.
  4. Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, 27-28 Nisan 2007, (Ecologic Architecture and Planning Symposium, 27-28 April 2007). (2007). Antalya : Mimarlar Odası Antalya Şubesi.
  5. Kuşadası Doğal ve Kültürel Kimliğini Yeniden Kazanıyor. (2006). Antalya : Kuşadası Belediyesi.
  6. Bursa' nın Kentsel ve Mimari Gelişimi, Sempozyum Kitabı, 07-08 Nisan 2007-Bursa. (2007). yay. haz. Cafer Çiftçi, Bursa : Osmangazi Belediyesi.
  7. Fotoğraflarla Geçmişte Amasya: 1850' den 1950' ye. (2007). yay. haz. Hüseyin Menç, Amasya : Amasya Belediyesi.
  8. II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, 04-07 Eylül 2006-Bitlis. (2007). yay. haz. Oktay Belli. Ankara : Bitlis Valiliği.
  9. Dünya Mirası Safranbolu (World Heritage Safranbolu). (2007). Karabük : Safranbolu Belediyesi.
  10. Bingöl, Yavuz. İshak Paşa Sarayı. (1997). Ankara : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Yayınların tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.