Bergama heyeti ÇEKÜL'deydi | ÇEKÜL

Bergama heyeti ÇEKÜL'deydi

18.07.2014

ÇEKÜL’ün öncülünde ilk KUDEB bürosunun kurulduğu kentlerden biri olan Bergama, bildiğiniz gibi UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edildi. Tarihi Kentler Birliği’nin de kurucu üyesi olan kent, 15 yıldır koruma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu sürekliliğinin sonucunda da hepimizi sevindiren haber UNESCO toplantısından gelmişti.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç , Bergama Belediyesi Alan Yönetimi danışmanı  Yaşagül Ekinci ve Bergama Belediyesi  mimarları Mehmet Şerit, Yüksel Aytuğ, arkeolog Bülent Türkmen ve inş. teknikeri Yıldıray Kanat ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarına katılarak, UNESCO kabul sürecinden sonra kentte yürütülecek çalışmaları planlamak üzere ÇEKÜL uzmanlarıyla bir araya geldi.

 Özetle;

Bergama Koruma Amaçlı İmar Planında “Özel Proje Alanları” olarak tanımlanan üç alan bulunuyor. Bunlardan ikisi Kızıl Avlu çevresinde yer alıyor. Söz konusu alanın arkeolojik özellikleri korunarak, turizm enformasyon merkezi, aktarma noktası, sergi ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanması düşünülüyor.

Bergama Koruma Amaçlı İmar Planında kentin ortasından geçen ve üzerinde antik dönemden günümüze değin işlevlerini devam ettiren köprülerin bulunduğu Selinos Deresi çevresinde düzenleme çalışmaları yapılacak.

Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesine adaylık sürecinde sepetçilik, Bergama halıları ve dokumaları, klarnet çalma sanatı, yorgancılık ve Bergama kermesi gibi somut olmayan kültürel değerlerinin de tescillenmeleri sağlanmıştı. Bu süreçte başlayan eğitim ve atölye çalışmalarının devam etmesi planlanıyor.

Kent Tarihi Müzesi ve Parşömen Müzesi açılması için çalışmalar başladı. Osmanlı çarşısı ve arasta çevresinde kamulaştırma hazırlıkları devam ediyor.

Topçu Kışlası ve karşısında Akasya Parkının bütünleşmesi sağlanacak. Kentin Koruma Amaçlı İmar Planında revizyonlar yapılacak.

Kentteki 7 tümülüs alanında jeoradar çalışmaları yapılacak. Kızıl Avlu ve çevresindeki Osmanlı dönemine ait tabakhaneler de özel proje alanı kapsamda korunacak.

Sonuç;

Kentte kamu-yerel-sivil-özel tarafların biraraya geleceği bir komisyon oluşturulacak. ÇEKÜL uzmanları tüm süreci yakından takip edecek. Bergama’ya yakın ve kendini koruyan kentlerden biri olan Birgi’de incelemeler yapılacak. Alan yönetimi planlaması için komisyon üyelerinin görevlerinin de belirlendiği bir takvim hazırlanacak. Köyler, planlamaya dâhil edilecek. Tüm süreçlere halkın katılımı sağlanacak.