Belgrad Ormanı için hareket zamanı! | ÇEKÜL

Belgrad Ormanı için hareket zamanı!

22.03.2013

Asya ve Avrupa kıtasının birleştiği Boğaziçi’nin yanı başında ve 8500 yıldan bu yana değişik kültürlere, başta su olmak üzere tüm ürünleriyle destek sağlayan, İstanbul’un yaşam kaynaklarından Belgrad Ormanı, geri dönüşü imkânsız tehditlerle karşı karşıya. ÇEKÜL Vakfı ve İ.Ü. Orman Fakültesi, bu tehditlere dikkat çekmek için “Belgrad İçin Hareket”i başlattı. “Belgrad İçin Hareket”in ana hedefi, Belgrad Ormanı’nın “Muhafaza Ormanı” statüsünde kalması ve orman içi mevcut sorunların bilimsel temellerle çözümlenmesi sürecine girilmesi. Orman tanımı ile tabiat parkı tanımı karşılaştırıldığında, ormanda canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu bir yaşam birliği, doğal bir ekosistem vurgusu yapılırken, tabiat parkında doğrudan insan kullanımına ayrılmış alanlar vurgulanmıştır. Orman, bir yaşam birliği, su ve oksijen kaynağı iken tabiat parkı, her türlü tesisin yapılabileceği bir orman parçasıdır. Tamamı Muhafaza Ormanı statüsünde olduğu yıllarda bile gerektiği gibi korunamayan Belgrad Ormanı, son düzenlemeler ve gündemdeki yeni kanun tasarısıyla daha savunmasız duruma gelmiştir. İşte bu yüzden, İstanbul ormanlarının en önemlisi olan Belgrad İçin Hareket zamanı…

Hareket kapsamında neler var?
Öncelikle “hareket” için bilimsel bir yol gösterici niteliğinde olan, İ.Ü. Orman Fakültesi öğretim görevlilerinin makalelerini içeren “Belgrad Ormanı - Sorunlar ve Çözüm Yolları” kitabı yayımlandı. İstanbulluları Belgrad Ormanı’nın maruz kaldığı ekolojik bozulmadan haberdar etmek ve “Hareket”e dahil olmaya çağırmak amacıyla bir blog oluşturuldu: “belgradicinhareket.com”. Belgrad Ormanı ile ilgili makale, deneme, fotoğraf, film paylaşımları ile Orman’ın geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili durumun kentlilerle paylaşılacağı blog üzerinden “Hareket”i güçlendirecek farklı etkinliklerin duyuruları da yapılacak. 

Sosyal ağlardan takip etmek için:

Twitter

Facebook