BATI KARADENİZ DOĞA VE KÜLTÜR HAVZASI PLATFORMU | ÇEKÜL

BATI KARADENİZ DOĞA VE KÜLTÜR HAVZASI PLATFORMU

01.09.2004

Kelkit Platformu ve Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Türkiye'deki diğer havza örgütlenmelerine örnek olmaya devam ediyor.

13 Ağustos 2004 tarihinde ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında ilk kez toplanan Batı Karadeniz Doğa ve Kültür Havzası Platformu'nun açılış bölümünde Kelkit Platformu'nun oluşumunu anlatmak üzere söz alan Sivas Valisi Dr. Hasan Canpolat Kelkit'teki tecrübeleri anlattı. Ayrıca Birliğin kuruluşuyla ilgili bilgiler vermek, Kelkit için hazırlanan birlik tüzüğünü anlatmak amacıyla  Kelkit Platformu Genel Sekreteri Adnan Şahin’in, Platformun sekreteryasının yürütüleceği Safranbolu’ya davet edilmesi ve böylelikle platform üyesi tüm belediyeleri bilgilendirmesi kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda tüm katılımcıların altına imza attığı İstanbul'dan Amasra'ya... Batı Karadeniz Doğa ve Kültür Havzası Platformu Safranbolu Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni virgülüne dokunmadan yayımlıyoruz.


İstanbul’dan Amasra’ya...
BATI KARADENİZ
DOĞA VE KÜLTÜR HAVZASI PLATFORMU SAFRANBOLU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TARİH : 13.08.2004
SAAT : 14.00

İstanbul’dan Amasra’ya uzanan doğa ve kültür yolu üzerinde yaşayanların, dünü bugünü ve geleceği sağlıklı değerlendirilecek kararları ve uygulamaları kendilerinin üretmelerini hedefleyen “İstanbul’dan Amasra’ya... BATI KARADENİZ DOĞA VE KÜLTÜR HAVZASI PLATFORMU”nun oluşumu, “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği”ne dayalı tüm kesimleri içine alan “bütüncül bir yaklaşımla” kuşaklar arasındaki bağları güçlendirerek,  “kent-havza-bölge-ülke”de egemen “doğal-tarihsel-kentsel-kültürel varlıkları”nı yeniden yaşama katmayı amaçlamaktadır.

Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın illerinin, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Karadeniz Ereğli, Eskipazar, Ovacık, Yenice, Safranbolu, Eflani, Araç, Pınarbaşı, Daday, Amasra ilçe, Yortanpazarı, Ovacuma belde belediyelerinin,  Yörük ve Bulak köy muhtarlıklarının, ÇEKÜL Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platform, doğal-tarihsel-kültürel değerlerin korunmasına bağlı “kalkınma  modelini” tüm havzaya yaymayı hedeflemektedir.

Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda; niteliği, içeriği, ilkeleri ve bölgesel  kalkınma anlayışı içindeki pratik uygulama önerileriyle bu platform, “İstanbul’dan Amasra’ya... BATI KARADENİZ DOĞA VE KÜLTÜR HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ”nin bütün yasal altyapısını hazırlayarak bölgemize, ülkemize ve dünyamıza duyarlı, kendisine yeter bir bölgesel yönetimi egemen kılmak istemektedir.

Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bu ilk toplantıda, bir “master planının hazırlanması”, buna koşut olarak 2005 yılını içeren bir “eylem planının belirlenmesi”, bu belirlenen eylem planında “sorunlar”, “projeler”, “öncelikler” ve “çözümler” başlığı altında “kısa-orta-uzun dönemleri” içeren bir uygulama alanı yaratılması karara bağlanmış bulunmaktadır.

Ayrıca platformda, proje kapsamına giren illerin Valilikleri, Belediye Başkanlıkları ve Üniversite yetkililerinin  “İstanbul’dan  Amasra’ya... BATI KARADENİZ DOĞA VE KÜLTÜR HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ” tüzüğünün zaman yitirilmeden hazırlanarak yasal hale getirilmesi, öncelikli hedef olarak görülmüştür.

Tüm bu düzenlemeler ve örgütlenmeler akışı içinde Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, ülkemizde korumanın “öncü kimliğini” sürdüren Safranbolu’nun gelişmelere ev sahipliği yapması kararlaştırılmış, “yerel-ulusal-evrensel boyutta” girişimler için bu alanda çıkmış yeni yasalar da dikkate alınarak sonuçlara gidilmesi, ayrıca toplantıda açıklanan daha önceki girişimler sürekli değerlendirilerek ülke bütünlüğünü içeren “kent-havza-bölge-ülke ölçeği”nde yeni bir ağ oluşturulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

... Ve toplantıya katılanlar, ülkemiz için gelecekte büyük yararlar sağlayacağı inancında oldukları bu oluşumda öncü olmayı, onurlu ve kaçınılmaz bir görev bilmişlerdir.


Cemalettin SEVİM-Karabük Valisi, Cemal Hüsnü KANSIZ-Karabük Vali Yrd. Kaymakam Vekili, Prof.Dr.Metin SÖZEN-ÇEKÜL Vakfı Başkanı, Hasan BİLİR-Karabük Milletvekili, Mehmet CEYLAN-Karabük Milletvekili, Ali ÖĞÜTEN-Karabük Milletvekili, Hüseyin ERER-Karabük Belediye Başkanı, Rıza YALÇINKAYA-Bartın Belediye Başkanı, Tacettin ÖZKARAMAN-Taraklı Belediye Başkanı, Abdulkadir YILMAN-Göynük Belediye Başkanı, Metin SOYGÜR-Mudurnu Belediye Başkanı, Halil POSBIYIK-Karadeniz Ereğlisi Belediye Başkanı (toplantıya katılamadı), Hüseyin DÖNMEZ-Eskipazar Belediye Başkanı, Orhan KAYA-Ovacık Belediye Başkanı (toplantıya katılamadı), Mustafa AKAY-Yenice Belediye Başkanı, Nihat CEBECİ-Safranbolu Belediye Başkanı, İbrahim ERTUĞRUL-Eflani Belediye Başkanı, Bahtiyar YAŞAR-Araç Belediye Başkanı, Halil SARIMEŞE-Pınarbaşı Belediye Başkanı, Kadir ER-Daday Belediye Başkanı, Ali YILDIRIM-Amasra Belediye Başkanı, Yılmaz TİRYAKİ-Yortanpazarı Belediye Başkanı (toplantıya katılamadı), Abdullah DENİZ-Ovacuma Belediye Başkanı, Saim ALBAYRAK-Bulak Köyü Muhtarı, İbrahim SARI-Yörük Köyü Muhtarı