Ana içeriğe atla

BARIŞIN GÜVENCESİ TARİH ve ÇANAKKALE

14.09.2005

Tarihi Kentler Birliği Çanakkale Buluşması “Barışın Güvencesi Tarih” başlığı altında gerçekleştirildi. 2-4 Eylül 2005 tarihleri arasında yapılan toplantıda ilk olarak, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mehmet Özhaseki, Çanakkale Valisi Süleyman Kamçı, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer adına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu  söz aldı. Açılış konuşmalarının ardından, “Barışın Güvencesi Tarih ve Çanakkale” konulu bir panel düzenlendi. 500’e yakın katılımcının hazır bulunduğu toplantı, Çanakkale Kolin Otel’de gerçekleştirildi.

“Uygarlıkların buluştuğu ve uzlaştığı noktada barışla anılmak istiyoruz”

Buluşmanın evsahipliğini üstlenen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yaptığı konuşmada Çanakkale’nin tarihi ve kültürel önemine değinerek; “Avrupa Birliği’ne taşındığımız süreçte barışın güvencesinin uygarlık tarihi olduğu bilincindeki Çanakkale artık savaşlarla değil, uygarlıkların buluştuğu ve uzlaştığı bir noktada barışla anılacaktır” dedi.

Çanakkale’nin sabrın ve inancın öğrenildiği bir okul olduğunu belirten Mehmet Özhaseki de “Tarih bize savaşmanın değil barışın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Belediyelerimizin görevi yol, su, kanalizasyon yapmanın yanı sıra tarihi değerleri de korumaktır” diye konuştu.

“Bademli ve Korfmann Gerçek Yurtseverlerdi”

Prof. Dr. Metin Sözen, Çanakkale’nin direncin geliştirildiği topraklar olduğuna dikkat çekerek; “Bu toprakların her karışında, bir yeni bilinmeyenle karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunun bilinciyle hareket etmek gerekir. Geçmiş, yalnız ‘öğrenme’, ‘ders alma’ alanı değildir. Bundan daha önemlisi, büyük çatışmalardan sonra, ‘yeni bir dünya kurmanın’ sürekliliğini sağlama başarısıdır. Çatışmalar ve çelişkilerle dolu böyle bir dünyada önemli olan, tüm toplumların birlikteliğini güçlendirmek, sıradan değer yargılarından sıyırarak kalıcı evrensel doğrulara yöneltmektir” dedi. Konuşmasını, hayatlarını kaybeden, ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Raci Bademli’yi ve  Çanakkale-Tübingen-Troia Vakfı'nın kurucularından, Troia Kazıları Başkanı Prof.  Manfred Osman Korfmann’ı anarak bitiren Sözen; “Bölgede genel kararları alırken, uluslararası boyuta taşırken, yasal düzenlemelere giderken, onların verdikleri çaba, ancak yurtseverlikle açıklanabilir.” diye konuştu.

“Ben Sizin Nazilli Bardağınızım”

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç yaptığı konuşmada, yerel yönetimleri güçlendirmenin öneminde değinerek, “yerel yönetimlerin hem yetki hem de maddi imkanlarının artırılması konusunda Bakanlığımız çalışmaktadır. Tarihi Kentler Birliği projelerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz.” dedi. Bakanlığını, tulumbaların üzerine su dökerek, mekanizmayı çalıştırmaya yarayan “Nazilli bardağı”na benzeten Koç: “Taşın altına elimizi, o taşı kaldırmak için koymamız gerekiyor. Ben size ancak eliniz ezilmesin diye güç verebilirim. Benim yardımlarım tulumbaların yanındaki Nazilli bardağı gibidir.  Ben sizin Nazilli bardağınızım, ama tulumba sizsiniz. Tulumbanın kolunu çekmezseniz, Nazilli bardağı işe yaramaz.” diye konuştu.

“Bizi Umutlandırdınız”

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in mesajını katılımcılara Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu iletti: “Kültürel mirasın ve eski kent dokularının korunması için yerel yönetimler dayanışmasını kurumsallaştıran TKB, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, diğer kişi ve kurumlarla işbirliği içinde önemli bir görev yerine getirmektedir.Birliğin kısa süre içinde ortaya koyduğu çalışmalar, tarihi kentlerimizin korunması ve özgün kimlikleriyle geleceğe taşınması konusunda bizleri umutlandırmaktadır. Yerel yönetimlerimizin, tarihsel mirasın korunması konusundaki düşüncelerini somut projelerle yaşama geçirmeleri, bu konudaki duyarlılıklarını ortaya koymaktadır.”

“Barışın Güvencesi Tarih ve Çanakkale”

Açılış konuşmalarından sonra TKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığında yapılan “Barışın Güvencesi Tarih ve Çanakkale” konulu panele mimar İsmail Erten, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Tunçoku ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy katıldı.

İlk konuşmayı yapan Keleş; barışın sadece “savaşın karşıtı” olmadığını, gerçek barışın silahlı çatışmalardan uzak kalmanın ötesinde, ancak yeterli gelir, istihdam, eğitim, sağlık, beslenme, kültür ve çevre koşullarında sağlanabileceğini, belirtti.

Mimar İsmail Erten; “Çanakkale Savaşları”nı yaşamış insanların anılarını anlatırken, Prof. Dr. Mete Tunçoku; savaşın anılarını en iyi bilip tanık olmuş bu coğrafya insanlarının barışa sahip çıkmak gibi bir misyonlarının olduğunu savundu. Erten ve Tunçoku’dan sonra söz alan Başaran Ulusoy ise, bu coğrafyanın hak ettiği saygıyı görmesi için açılması planlanan “Troia Müze”sinin kurulmasında gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Toplantının üçüncü günü ise TKB Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, meclis gündemi ve yeni yasal düzenlemeler ışığında yapılan tüzük değişiklikleri görüşülerek, onaya sunuldu. Son olarak Mecliste, “TKB Çanakkale Buluşması Sonuç Bildirgesi” okundu.

Not: Buluşmada yapılan konuşmaların tam metni ve fotoğraflar için www.tarihikentlerbirligi.org adresini tıklayınız.

Tüm Haberler