ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDEKİ TARİHİ HAMAM LOKANTA OLMAMALI | ÇEKÜL

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDEKİ TARİHİ HAMAM LOKANTA OLMAMALI

20.11.2008

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent Ankara’ya armağan ettiği değerli mirası Atatürk Orman Çiftliği’nin korunmasıyla ilgili öneri ve uygulamalar, 1990’lı yılların sonlarından bu yana ÇEKÜL Vakfı’nın gündeminde bulunuyor. O günden bugünlere, özgün kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu değerli alanda bulunan tarihi hamamın,  Ankara ÇEKÜL temsilcisi Mimar Faruk Soydemir’in uyarıları doğrultusunda kültürel amaçlı kullanılması konusu, geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinde yer aldı. Söz konusu haberi, kültür varlıklarını koruma gönüllüleriyle paylaşmak istedik:

Hürriyet Gazetesi – 15/11/2008

“TARİHİ YAPIYA VAKIF ÖNERİSİ”

Atatürk Orman Çiftliği’nde mezbele halde bekletilen tarihi hamam binası için Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’ndan (ÇEKÜL) bir öneri geldi. ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir, Atatürk tarafından 1925’de Mimar Egli’ye yaptırılan hamamın lokanta değil, kültür evi kimliğinde kullanılması gerektiğini söyledi.

Metruk haldeki hamam binasının Kültür Bakanlığı ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla, özgün bir sivil mimarlık örneği olarak değerlendirildiğini ve birinci grup kültür varlığı olarak tescil edildiğini belirten Soydemir şunları söyledi:

Başkent’e yakışmıyor

Kültür varlığı olarak tescil edilmiş bu değerli sivil mimarlık örneği, AOÇ’nin merkez bölgesinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Tescilli üç önemli yapıyla aynı dizide komşu olmasına ve ana yoldan cephe almasına rağmen, bu önemli kültür varlığımız dikkatlerden uzakta, işlevsiz ve kaderine terk edilmiş bir durumdadır. Bu ne AOÇ idaresine, ne Başkent’e, ne Türkiye’ye ne de çevre ve kültür varlıklarımızın korunması ve tanıtılmasına gönül vermiş sivil toplum kuruluşlarımıza yakışır. Metruk hamam binasının acil olarak ele alınması, kültür amaçlı işlevlendirilmesi, aslına uygun biçimde restore edilmesi gerekiyor.

Restorasyon için hazırız

Proje çalışmaları sırasında araştırma, inceleme ve analizler sonucunda yapıya ve çevresine nasıl müdahale edileceğinin ayrıntılarıyla belli olacağını belirten Soydemir şöyle devam etti:

Bu küçük ama anlamlı kültür hizmetinin hayata geçebilmesi için, Ankara Valiliği öncülüğünde AOÇ İdaresi ve ÇEKÜL Vakfı birlikte çalışarak metruk hamamın bir kültür varlığı olarak kurtarılması sürecini başlatabilir. Böyle bir sürecin başlaması halinde kaderine terk edilmiş bir kültür varlığının kurtarılması ve gelecek nesillere aktarılması mümkün olacaktır. Böyle bir Kültür Projesi’nin, Ankara’da çevre ve koruma bilincinin de yükselmesine büyük katkı yapacağı inancındayız.

Lokanta olmamalı

Bu yapı ile ilgili Atatürk Orman Çiftliği idaresi tarafından restoran-lokanta olarak kiraya verilmesi amacıyla ihale sürecinine girildiğini belirten Soydemir, şunları söyledi:

Oysa bu yapının halka açık kültür evi kimliğinde restore edilerek, çevre düzenlemesinin yapılması ve kültür amaçlı vakıflara tahsisi durumunda layık olduğu önemi kazanacağı açıktır. Böylece, Atatürk’ün anısını taşıyan, AOÇ kimliğinin de önemli bir referans noktası olan bu çok değerli sivil mimarlık örneği, korunarak kurtarılmış, doğru işlevlendirilmiş ve gelecek kuşaklara sağlam ve kimlikli bir şekilde ulaştırılmış olacaktır.