ÇEKÜL Akademi Eğitimleriyle Değişen Nitelik | ÇEKÜL

Antik Yoldan Tarsus’a Bakış

26.04.2018

ÇEKÜL Akademi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki döneme yaydığı eğitim programlarını sürdürüyor. Kentsel Koruma Eğitimleri, Alanda Eğitimler ve Alan Yönetimi Eğitim Programı olmak üzere üç ayrı eğitim başlığı bulunan ÇEKÜL Akademi, programların içeriğini her dönem yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına göre yenileyip zenginleştirirken, dünya kentlerinin gündem ve ufkunu da göz önünde tutuyor ve yereli ulusalla, ulusalı evrenselle buluşturan bir yaklaşım belirliyor.

Yerelin ihtiyaç ve sorumluluklarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle gündeminde tutarken, evrensel bir hatta durmaya özen gösteren ÇEKÜL Akademinin bu eksende sürdürdüğü Alanda Eğitimler Güz Dönemi Programının ilk eğitimini Tarsus’ta gerçekleştirdi. “Tarihi Kent Kimliğinin Korunması ve Kentsel Dokunun Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Koruma-Yaşatma Çalışmaları: Tarsus Örneği” başlıklı eğitim, 28-30 Mart tarihleri arasında Tarsus KUDEB işbirliğiyle yapıldı.

Gaziantep, Mardin, Mersin, Hatay ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile Kastamonu, Düzce, Çarşamba, Kartal, Selçuklu, Silifke ve Nizip belediyelerinin KUDEB, İmar ve Şehircilik gibi ilgili birimlerinden gelen 36 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Tarsus’un kültürel miras ve yerel kimliğinin yaşatılması için sürdürülen koruma ve yaşatma çalışmaları paylaşıldı.

Bir sanayi mirası olan Sümerbank Boya Fabrikasının dönüştürüldüğü Tarsus Belediye Kampüsünde başlayan eğitimin ilk gününde Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, katılımcılara Tarsus’u tanıttı; kentin taşıdığı izleri, geçmişten günümüze ev sahipliği yaptığı uygarlıkları anlatan Alper’in konuşmasını Tarsus Belediyesi KUDEB Müdürü, mimar Fevziye Kökdil’in konuşması izledi. Kökdil, Tarihi Kentler Birliğinin kurucu üyelerinden biri olan Tarsus’un kentsel ve arkeolojik sit alanları hakkında bilgi verdi.  Eğitim, Tarsus alan gezisiyle devam etti.

Tarihi yolda Tarsus’un izleri

Tarsus’ta alan gezisi, Roma Dönemine tarihlenen bazalt taşlarla kaplı Antik Yol üzerinde başladı. 1990’lı yıllarda sürdürülen hafriyat çalışmaları ile ortaya çıkarılan Antik Yol, “Antik Roma Yolu Projesi” adıyla projelendirildi. Proje 2017 yılında tamamlandı; uygulama süreci için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor.

Tarihi Kentler Birliğinin 2017 yılında gerçekleştirdiği TKB Mersin Buluşması kapsamında da ziyaret edilen ve Yerel Kimlik Dergisi sayfalarında kendisine yer bulan Kırkkaşık Bedesteni, Makam-ı Danyal Camisi ve Roma Hamamı ile Gözlükule Höyüğü, Kubatpaş Medresesi, Saint Paul Kiliseli, Ulu Cami, Taşkuyu Mağarası, Eshab-ı Kehf, Rome Dönemi Donuktaş Tapınağı, Sağlıklı Mahallesi Roma Yolu, Tarsus Şelalesi, Roma Kaya Mezarları ile geleneksel Tarsus evleri, gezi kapsamında görülen yer oldu.

Akdeniz Bölgesinin önemli merkezlerinden biri olan Tarsus’ta arkeolojik, kentsel ve doğal sitlerin kent bütününde nasıl korunduğu ve tanıtıldığına ilişkin bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı bu ilk eğitimi Elazığ ve Harput örneği takip edecek.

ÇEKÜL Akademi’de güz

ÇEKÜL Akademi Kentsel Koruma Eğitimleri kapsamında, ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk “Kent Arşivleri – Arşiv Oluşturma, Belgeleme ve Dijitalleştirme”; ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren, yüksek mimar Metin Keskin ile müze tasarımcısı Nadir Mutluer “Kent Müzeleri-İşlevlendirme ve Kurulum”; restorasyon uzmanı İsmail Önel tarafından “Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama Detayları”;  yüksek mimar ve restorasyon uzmanı A. Nüvit Bayar tarafından “Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi”; Prof. Dr. Necmi Karul “Kentlerde Arkeopark Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik” eğitimlerini verdi. ÇEKÜL Akademi eğitim uzmanı Betül Bozkurt ile AYEP 2. modül eğitimi de tamamlandı.

ÇEKÜL Akademinin 2018 Güz Dönemi Eğitim Programına ilişkin detaylı program ve eğitim içeriklerini Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının web sitelerinden edinebilirsiniz.