Ana içeriğe atla

ANTALYA'DAN HABERLER...

03.08.2004

ÇEKÜL Vakfı, Antalya Mimarlar Odası başta olmak üzere “kamu-yerel-sivil-özel” birlikteliğine dayalı gelişmeler Antalya’da sonuç vermeye başladı. Bu doğrultuda ÇEKÜL Vakfı’nın “7 Bölge 7 Kent” projesi kapsamında yürütülen “Akseki-İbradı Havzası” çalışmaları ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörü mimar Recep Esengil’in sorumluluğunda ivme kazandı. Tüm Sarıhacılıların katkılarıyla bitirilen ve gündeme alınan ilk örnekler, 4 Eylül 2004’de ziyaretçilere tanıtılacak.

Antalya Valisi Alâaddin Yüksel’in yakın ilgileriyle yolu tamamlanan Sarıhacılar Köyü’nün çok yönlü değerlendirmeye açılması için Sarıhacılılar özverili çabalarını sürdürüyorlar. Yıkılmaya yüz tutan evlerin, kurtarılması çabalarına koşut olarak yeni düzenlemelerle çalışmalar bütünlüğe kavuşturuluyor.

Antalya Valisi Alâaddin Yüksel’in hazırlattığı 2 cildi çıkan “Antalya Kültür Envanteri”nin hedefine uygun olarak Elmalı’da da ÇEKÜL Vakfı, Mimarlar Odası ve sivil toplum örgütlerinin yıllar önce yaptıkları toplantılarda alınan kararlara göz önünde tutarak, Elmalı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın birlikteliğiyle, Akseki merkezdeki eski Müftülük Binası’nın kültürel amaçlı onarılması, Antalya Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilen “yaz okulu” çalışmalarında projeleri yapılan iki sokağın sağlıklaştırılması, bir yapının “Elmalı Kent Tarihi Müzesi ve Arşivi” olarak değerlendirilmesi girişimleri hız kazanmış bulunmakta. Tüm bu çalışmalara bağlı olarak “Akseki Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı”nın elde edilmesine çalışılmaktadır.

Elmalı’daki umut verici bu ortak yaklaşımların yanısıra “Antalya Kaleiçi Kentsel Sit Alanı”nda sokak sağlıklaştırma tartışmaları da uygulamaya dönüşme aşamasına gelmiş, sorunlu alanların iyileştirilmeleri için yeni bir güç odağı oluşmaya başlamıştır.

Antalya il sınırlarında her ölçekteki yerleşme yerinde benzer yaklaşımların egemen olması için, Antalya Valiliği, Odalar ve sivil toplum örgütlerinin dayanışmasında bu ilk sonuçların genişleyerek sürmesi yolunda bir dizi projenin uygulamaya dönüşmesi yeni bir dönemin işaretini vermektedir. 

Tüm Haberler