ANTALYA BÖLGESİ'NDE ALAN YÖNETİMİ UYGULANACAK | ÇEKÜL

ANTALYA BÖLGESİ'NDE ALAN YÖNETİMİ UYGULANACAK

27.09.2005

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Yönetmen Yazar-ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özgen ve Şehir Plancısı-ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu, “alan yönetimi” anlayışının hayata geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 8-10 Eylül 2005 tarihleri arasında Kaş-Kalkan-Patara-Akseki-Kemer-Olympos ve Antalya’yı içine alan bir gezi gerçekleştirdi.

ÇEKÜL Vakfı’nın yıllarca sürdürdüğü “havza boyutunda koruma” çalışmaları çerçevesinde, ÇEKÜL Vakfı Güneybatı Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Esengil, ÇEKÜL Vakfı Eskişehir Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan ve Vasco Turizm Genel Müdürü Dr. Yusuf Örnek tarafından düzenlenen “Olympos, Kaş, Kalkan, Patara ve Uluburun’da Yürütülen Çalışmalarla İlgili Bilgilendirme Toplantısı” 8 Eylül 2005’de, Kemer Türkiz Otel’de yapıldı.

Ana teması “alan yönetimi” olan toplantıda, bu uygulamanın korunması gerekli tarihi, doğal ve kültürel alanlara yapacağı etki, katkı ve karşılaşılabilecek sorunlar üzerinde duruldu. Bu bağlamda Olympos örneği üzerinden bir sunum gerçekleştirilerek, doğal ve arkeolojik sit alanlarını barındıran Yanartaş, Çıralı, Olympos ve Yazır köylerinde başlatılacak uygulamanın senaryosu anlatıldı.

14. Yüzyılda Batan Gemi Canlandırıldı

360 Derece Derneği temsilcilerinden Arkeolog Osman Erkut M.Ö. 14. yüzyılın son çeyreğinde batan “Uluburun Batığı” üzerine, etkili görseller eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Uluburun Kazısı’nda bulunan arkeolojik veriler eşliğinde deneysel arkeoloji yöntemi kullanılarak yeniden inşa edilen Uluburun II gemisi tanıtıldı. Çivisiz geçme tekniğiyle canlandırılan geminin Kıbrıs ve İstanbul’a iki sefer yaptığı belirtildi.

Toplantıda, ÇEKÜL Vakfı Kaş Temsilcisi Nur Keçeli, Kaş’ta yapılan çalışmaları anlatırken, Kalkan Temsilcisi Ergun Duran, Lykia Müzesi, yeşil alanlar ve eğitim üzerine gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi. Patara Muhtarı Arif Otlu ise Patara’nın sorunları üzerine konuşarak, “Patara Koruma Planı”nın revize edilmesini talep etti. 

Kültür Elçileri Çalıştayda

9 Eylül 2005 sabahı Akseki’nin Emiraşıklar Köyü’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yayla Turizminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi” konulu bir çalıştay düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un da katıldığı çalıştayda, Vasco Turizm Genel Müdürü Dr. Yusuf Örnek “turistik ürün-talep ilişkisi” üzerine bir konuşma yaptı.

ÇEKÜL Vakfı’nın yürüttüğü “Kentler Çocuklarındır” projesine katılan “Akseki Kültür Elçileri” de çalıştaya katılarak, Bakan Koç’la birlikte oldular.

ÇEKÜL Vakfı ekibi daha sonra, yıllardan beri hızla yok olma noktasına gelen Sarıhacılar Köyü’ndeki gelişmeleri yerinde görebilmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede korunan tarihi evlerin, bütüncül bir yaklaşımla algılanarak, sayılarının artırılmasının sağlanmasına karar verildi.

Neler yapılmalı?

Programın üçüncü gününde ise, Antalya’da, ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörü Recep Esengil’in ofisinde “Genel Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda yayla turizmi açısından pilot bölge seçilen Süleymaniye Beldesi’nde yapılması gereken projeler üzerine konuşuldu.

Süleymaniye’deki boş bir okulun kent müzesine dönüştürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya Valiliği’yle ilişkiler kuruldu ve onarım için kaynak araştırılmasına karar verildi. “Belediye Konuk Evi”nin “Gençlik Çevre ve Kültür Evi”ne dönüştürülmesi için Beşiktaş Belediyesi’nden kaynak alınması, “Sağlık Ocağı”nın yeniden işlevlendirilmesi için yaz okullarında gerekli mimari çizimlerin yapılması, “Köy Meydanı”nın projelendirilmesi, beldedeki yıkık bir tarihi binanın belediye binasına çevrilmesi ve özgün içeriğe sahip mescidin kimliğine uygun bir şekilde yaşatılması konusunda fikir birliğine varıldı. Bu çalışmaların Akseki-İbradı Havzası’nın geçmiş deneyimleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve Süleymaniye’nin merkez olarak örgütlenmesi düşüncesi ağırlık kazandı.

Süleymaniye Beldesi’ndeki yayla turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi için yeni yapılaşmanın disipline edilmesi ve yayla turları düzenlenmesi kararlaştırıldı. “Hadım Yaylası”nın “Dağcılık Sporları Eğitim Merkezi” olarak yapılandırılması fikri gündeme alındı. Süleymaniye’ye genç kuşağın çekilmesi için yatırım yapılması konusu tartışıldı.