Ana içeriğe atla

Antakya Ekipleriyle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

31.01.2011

Antakya’da başlayan koruma-yaşatma çalışmalarını değerlendirmek için, ÇEKÜL Evi’nde bir toplantı yapıldı. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş ve ekipleri ile KUDEB yetkilileri katıldı. Toplantıda ÇEKÜL Vakfı uzmanları da görüşlerini bildirmek için hazır bulundu.13 maddeden oluşan gündem maddeleri detaylarıyla tartışıldı.

Hatay Valiliği’nin yürüttüğü çalışmalar: Rölöve ve restorasyon projeleri kurul onayından geçen Hatay Kültür ve Sanat Evi ile  Kadın Aile Danışma ve Üretim Merkezi’nin  2011 yılında restorasyonun tamamlanması ve hizmete açılması planlanıyor.

Restorasyonu bitmek üzere olan Tarihi Valilik Binası’nın, ikinci katında yaklaşık 45 m2’lik bir alan Hatay Devleti Müzesi olarak yeniden işlevlendirilecek. Müzede, 1918-1939 yıllarını içine alan Hatay Devleti’nin kuruluşu ve Anavatana katılması sürecini anlatılacak.

Antakya’daki farklı cemaatlerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu için tarihi bir binanın restorasyon çalışmaları başlayacak, pek çok yerde konserler vermeye devam eden koro çalışmalarını burada yürütmeye devam edecek.

Tarihi kentin ana aksını oluşturan Kurtuluş caddesinin sokak sağlıklaştırma projesi ise devam ediyor. Tespit edilen 74 kültür varlığının 10 tanesinde restorasyon çalışması tamamlandı. 3 binada ise çalışmalar devam ediyor.

Antakya Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar: Kentin en canlı, yaşayan mekânlarından olan Tarihi Uzun Çarşı için başlayan sokak sağlıklaştırma projesi, hızla devam ediyor. Çarşının üst örtüsü, darabalar, zemin döşemesi ve aydınlatma konuları Belediye Meclisi’nde tartışılarak alınan kararlar doğrultusunda uygulanmaya başladı. Uzun çarşıya açılan 5 sokağın röleveleri tamamlandı. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bir sokağın röleve projesi ise onaylandı ve çalışmalara başlandı. Proje, Kurtuluş Caddesi’ndeki 23 Temmuz İlköğretim Okulu’ndan başlanarak Yeni Cami istikametine doğru devam edecek.

Çankaya ve Örnek sokaklarının sağlıklaştırma projesi de başlayan çalışmalar arasında; 44 binanın restorasyonları tamamlanmak üzere. Zemin kaplamaları ile aydınlatma sistemimin de tamamlanmasının ardından Şubat ayında iki sokaktaki çalışmalar bitmiş olacak. Habib-i Neccar Cami meydan düzenleme projesinde ise uygulama alanının genişletilmesine karar verildi. İmar planı değişikliği yapılarak proje, kurulun onayına sunulacak. Antakya Belediyesi eski binasının “Kent Müzesi” olarak işlevlendirilmesi için tanıtım ve envanter oluşturma çalışmaları hızlandı. Arzuhalciler binasının cephe sağlıklaştırma çalışması Şubat ayında yapılacak ihale ile başlayacak. Antakya Tarihi Kent Merkezi Alan Yönetim Planı’nın hazırlanması için de ön hazırlık başladı.

Tüm Haberler