Ana içeriğe atla

Anadolu Araştırmaları Seminer Programı Devam Ediyor!

18.10.2010

Bu kez iki seminer arka arkaya gerçekleşecek. Mimar Ahmet Mutlu’nun seminer başlığı: “Kantarcılar'da Kuveloğlu (Yeni) Han Restorasyon Projesi”...


Kuveloğlu Han, Eminönün’de yoğun bir ticaret alanı olan Kantarcılar mevkiinde 19. yüzyılın sonlarında iki evreli olarak inşa edilmiş avlulu bir handır. Osmanlı avlulu hanlarını hatırlatan planı yanında cephe düzeninde neo-klasik öğelere sahiptir. Günümüze kısmi bozulmalara rağmen özgün nitelikleri ile ulaşan yapı, döneminin kullanım koşullarını, malzeme ve yapım tekniklerini örneklemektedir. Ahmet Mutlu’nun semineri, Kuveloğlu Han’ın dönemin hanları içindeki özel konumunu ve mimarisini değerlendirecek. Yapının özgün konumunu göz önünde bulundurarak, günümüzdeki koruma sorunlarını inceleyecek ve koruma önerileri getirecek.
 
Ahmet Mutlu, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun olmasının ardından,  2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı Rölöve ve Restorasyon Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. “Kantarcılar'da Kuveloğlu (Yeni) Han Restorasyon Projesi” başlıklı yüksek lisans tezini Doçent Dr. Nadide Seçkin’in danışmanlığında hazırladı. 2008 yılından beri Mehmet İhsan Koçak İnşaat Firması’nda mimar olarak çalışmaya devam etmektedir. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Divanhane Binası Restorasyon inşaatında şantiye şefidir.
 
Sena Özeren’in konuşmacı olduğu saat 19:00 da başlayacak ikinci seminer “Mimaride Kurgulanan Sanatın Tasarımda Oluşturduğu Bellek ve İMÇ Örneği” başlığını taşıyor. İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı), tasarım ve inşaat süreci yaklaşık 10 yıl süren bir sürecin ardından 1967 yılında inşaatı tamamlanarak yaşamaya başlamış, 6 bloklu bir çarşı kompleksidir. Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler'in geniş katılımlı bir sınırlı yarışmayı kazanarak tasarladığı kompleks, Süleymaniye ve Fatih Külliyeleri arasında Bozdoğan Kemeri’nden Haliç'e kadar uzanan tarihi silüetin önünde Atatürk Bulvarı'na paralel olarak konumlanır. Sena Özeren’in yüksek lisans tezine dayanan semineri, özellikle İMÇ’nin tarihi yarımada ile ilişkisini, zengin avlulara sahip mimarisini, tarihten aldığı referansları içeren tasarım anlayışını ve kamuya açık alanda konumlandırılan döneminin önemli sanatçılarının İMÇ için tasarladıkları eserleri kapsayacaktır. İMÇ'ye ait hafızaya geçmiş ve günümüz göstergeleri ile bakılmaya çalışılacak, korunma sorunları ve çabaları içerisinde değerlendirilecektir.


 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi mezunu olan Sena Özeren, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini bitirdi. “Mimaride Kullanılan Sanatın Tasarımda Oluşturduğu Bellek ve İMÇ Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Turan Aksoy’un danışmanlığında tamamladı. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi programında bir dönem Atölye yürütücülüğü yaptı. Tasarım alanındaki yarışmalarda dereceleri bulunan Sena Özeren, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı’nda proje mimarlığı görevine 1999’dan bu yana devam etmektedir.
 
Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da email ile önceden rezervasyon yapılması rica olunur.
0 212 2496464  / [email protected] / ÇEKÜL Vakfı Ekrem Tur Sokak No:8 Beyoğlu
 

Tüm Haberler