Alan Yönetimi Planı Nasıl Hazırlanır? | ÇEKÜL

Alan Yönetimi Planı Nasıl Hazırlanır?

31.10.2019

ÇEKÜL Akademinin 2015 yılından bu yana yürüttüğü ve yerel yönetimlerin alan yönetim planı hazırlamaya ilişkin temel ilke ve kavramları tanımalarını amaçlayan Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP), yıl boyu süren 3 ayaklı bir eğitim modeli. İlk modülü Eylül ayında “Kavramlar, İlkeler ve Kriterler” başlığı altında düzenlenen AYEP’in 2’inci modülü; “Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama” başlığıyla 16-18 Ekim tarihleri arasında ve Betül Bozkurt’un eğitmenliğinde düzenlendi. Şerifler Yalısında yapılan eğitime, programı ilk modülden itibaren izlemeye başlayan Muğla, Antalya, Denizli büyükşehir belediyeleri ile Karadeniz Ereğli, Kartal, Ödemiş, Manavgat ve Ceyhan belediyelerinin UNESCO ve alan yönetimi çalışmaları yapan birimlerinden 12 uzman katıldı.

Proje döngüsü temel kavramından hareketle başlayan eğitimde gerçek bir ihtiyacı karşılayan; toplumsal değişim ve dönüşüm sağlayan; sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen; uzun dönemli etkileri olan; ölçülebilir; etkili bir zaman ve bütçe yönetimini öngören; yerel yönetim, STK, üniversite işbirlikleri oluşturan; çarpan etkisi yaratan; gönüllülük esasına dayanan ve model geliştiren bir proje döngüsü çerçevesi çizildi. Katılımcıların gruplar haline belirli bir fikir üzerinden proje geliştirdiği eğitim kapsamında ortaya çıkan projeler ise şöyle: “Milas Arkeolojik Alanları Koruma ve Değerlendirme Projesi”, “Salda Gölü’nün Doğal ve Çevresel Habitat Değerlerini Koruyarak Turizm Alt Yapısını Oluşturma Projesi” ve “Birgi Evlerinin Restorasyonlarının Sürdürülebilirliğinin Projesi”. Katılımcılar, proje süresi, paydaşlar, uygulama alanı, hedef grup, izleme-değerlendirme ve sürdürülebilirlik başlıklarını odağa alarak sunumlar yaptı.

AYEP’in son modülü 20-22 Kasım tarihlerinde Bergama’da gerçekleştirilecek. “Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı”nın vaka analizi yapılacak.