Ana içeriğe atla

Alan Yönetimi Eğitim Programı Başladı

10.03.2015

ÇEKÜL Akademinin Tarihi Kentler Birliği için hazırladığı eğitimlere bir yenisi daha eklendi. 2015-2016 programı kapsamında “Dünya Mirası Başvuru Süreci ve Alan Yönetiminde Deneyim ve Paylaşımlar” eğitim programının ilk modülü 4-6 Mart arasında Emirgan Şerifler Yalısında gerçekleştirildi.

Eğitim programın fark yaratan özelliği, Türkiye’de yerel yönetimlerin deneyim paylaşımından kaynaklı kazanımlarının arttırılması. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alma ve alan yönetimi sürecinde karşılaşılan sorunlara çözümler üreten kentlerin ziyaret edildiği ve vaka çalışmaları ile analizlerinin yerel ekiplerle birlikte yapılacağı programda, katılımcıların donanım ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

Eskişehir, Şanlıurfa, Amasya, Tokat, İzmir gibi kentlerden ve ilçe belediyelerinden toplam 22 katılımcının yer aldığı eğitim modülü, alan yönetiminde teori, yaklaşım ve kriterler başlıkları üzerinden kurgulandı.

Eğitimin ilk gününde programın amaçları ve kapsamını anlatmak amacıyla konuk uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İlk olarak “Alan Yönetimi: Doğal ve kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak mı, Dünya Miras Listesi’ne girmek mi?” adlı sunumuyla, ÇEKÜL Akademi AYEP Danışmanı, Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi eski Alan Yönetimi Başkanı Namık Kemal Döleneken söz aldı. Ardından, YTÜ öğretim üyesi ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İclal Dinçer, “Türkiye kentleri için yeni bir kavram: Alan Yönetimi ve Alan Yönetim Planının felsefesi ve ilkeleri” sunumuyla mirasın korunmasında yeni bir yaklaşım olarak alan yönetimi kavramı üzerinde durdu. Son olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden uzman Evrim Ulusan, kriterler, temel kavramlar ve yasal çerçeve gibi başlıklar üzerinden Dünya Miras Listesi başvuru sürecinden bahsetti.

Eğitimin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Namık Kemal Döleneken’in yürütücülüğünde, alan yönetiminde sorumluluklar, çalışma birimleri, eşgüdüm, plan hazırlama konuları katılımcıların kendi kentleri üzerinden tartışıldı.

Eğitimin ikinci modülü, aynı katılımcılar ile analiz, planlama ve yönetim konularına odaklanarak Nisan ayında devam edecek.

Alan Yönetimi Eğitim Programları, Alan Yönetim Planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programı. Program; kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Listeye yazdırılması sürecinin, yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içermeyi hedefliyor. 

Tüm Haberler