Ana içeriğe atla

Akşehir’i tanımak istiyorsanız işte birçok kaynak!

18.09.2013

Ağaçtan öteye yol gider mi?

Mahallenin çocukları Nasreddin Hoca’ya muzip bir şaka yapmak için büyük bir ağacın dalına uçurtmalarının takılmasını sağlamışlar ve başlamışlar Hoca’nın yolunu gözlemeye. “Hoca uçurtmayı almak için ağaca çıkar biz de pabuçlarını alır kaçarız” diye de plan yapmışlar. Nasreddin Hoca yaklaştığında etrafını sarmışlar ve yardım istemişler. Çocukların isteğini kabul eden Hoca, ağaca çıkmak için hazırlanmaya başlamış, ayakkabılarını da çıkarmış ve çantasına koymuş. Çocuklar, “ Hoca Efendi onları niye yanına alıyorsun. Ağaçta pabuçları ne yapacaksın” diye bir ağızdan itiraz etmiş. “Belli olmaz ki evlatlarım” demiş Hoca, “Belki ağaçtan öteye yol gider”.

Halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncülerinden Nasuriddin Hace nam-ı diğer Nasreddin Hoca, Akşehir’in taşında, toprağında, müzelerinde, kitabında hala yaşatılmaya devam ediyor. Somut olmayan bu kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasında örnek bir çalışma yapan Akşehir Belediyesi, kentin sivil ve anıtsal eserlerine gösterdiği özenle koruma alanında başarılı çalışmalar yürütüyor. Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, belediyenin imkânlarıyla hazırlanan yayınlara da Nasreddin Hoca’nın ve kent belleğinin yansıması sağlamış.      

“Uluslararası Mizah, Gülmece ve Gülen Yüzler Fotoğraf Yarışması” kitaplarından, “Minyatürlerle Nasreddin Hoca Fıkraları” ve kent envanteri kitabına kadar pek çok kitap hazırlanmış.  

Akşehir Belediyesi tarafından ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi’ne ulaştırılan yeni yayınları incelemek isterseniz işte kısa bilgileri:

  • 2012 yılı yayını olan “ Akşehir Belediyesi Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri” Akşehir’in türbeleri, dini, sivil ve anıtsal mimari yapıları üzerine hazırlanmış bir envanter çalışması. 206 sayfalık envanterin proje yürütücülüğünü Mevlüt Yiğit, proje koordinatörlüğünü ise Songül Özcan Turan ile F.Şule Doğancı Tekin yapmış. Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan da envanter kitabının danışmanlığını üstlenmiş. Yayına ek olarak hazırlanan “Akşehir Taşınmaz Kültür Varlıkları Haritası” Akşehir’deki kültürel mirasın algılanmasını kolaylaştırıyor.
  • “Mizah, Gülmece ve Gülen Yüzler” adlı uluslararası fotoğraf yarışması kitapları, dünya çapındaki fotoğrafçıların makinelerinden çıkıp, ödüle layık görülmüş fotoğrafların dermelerinden hazırlanmış.
  • “Dünyanın Ortası, Gülmece Başkenti Akşehir” isimli kitapçık ise, Akşehir’in genel görünümü ile sivil, tarihi, dini mimari yapılarının fotoğraflarından oluşuyor. Bu kitapçığı incelediğinizde kentte görmek istediğiniz noktaları kolayca tespit edebilirsiniz.
  • “Fıkralarla Nasreddin Hoca” isimli yayın ise Nasreddin Hoca fıkralarından oluşan bir cep kitabı. Girişinde, halk dilinde gülmece türünün öncüsünün hayatıi kişisel özelliklerine yer veriliyor.
  • Mustafa Özçelik tarafından kaleme alınan “Anadolu ve Dünya Bilgesi Nasreddin Hoca” isimli, 2008 yılı yayınında, Nasreddin Hoca’nın hayatı, kişiliği, fıkraları ve fıkralarından seçmeler yapılıyor. Kitap, araştırmacılar için kaynak özelliği taşıyor.
  • Mehmet Koç’un 2013 yılında yayımlanmış olan “Türbetü’l Merhum Tüm Yönleriyle Nasreddin Hoca Türbesi” isimli kitabında ise Nasreddin Hoca Türbesi, bakım ve tamiratları, kitabeleri ile şairlerin dilinden Nasreddin Hoca Türbesi şiirleri gibi konular işleniyor.
  • Ahmet Efe’nin hazırladığı 2012 yılı yayını “Dünyaya Gülmek-Minyatürlerle Nasreddin Hoca Fıkraları”, fıkraların minyatürlerle anlatıldığı bir kaynak.
  • Mustafa Özçelik ile Funda Koçer Yeşilyurt’un hazırladıkları “Minyatürlerle Menakıb-ı Hoca Nasreddin” isimli yayınları da Nasreddin Hoca’nın karakteristik özelliklerini yansıtan minyatürleri ve hikâyeleri, Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmış.

Tüm Haberler