AKP HÜKÜMETİNİN ÇEVRE VE ORMAN POLİTİKASI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ-28 MAYIS 2004 | ÇEKÜL

AKP HÜKÜMETİNİN ÇEVRE VE ORMAN POLİTİKASI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ-28 MAYIS 2004

28.05.2004

Bilindiği gibi AKP hükümeti göreve başladığı andan itibaren çevre ve orman konusunda çevreci kamuoyu ile alay edercisine, son derece radikal girişimlerde bulunmuş, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı arttırmak uğrana çevreci kurum ve kuruluşlara ve bu kuruluşların savunduğu çevresel değerlere karşı açık bir savaş ilan etmiştir. Hükümetin büyük çevre ve orman katliamına neden olacak bazı tasarrufları Cumhurbaşkanımız sayın Ahmet Necdet Sezer ve Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen önlenmiştir. Hükümet, kısmen gerçekleştridiği yasal değişikliklerden de güç alarak son derece tehlikeli projeleri hayata geçirmeye başlamıştır. Aşağıda AKP hükümetinin gerçekleştirdiği yasama tasarrufları ile idari tasarruflardan önemli görülenler sıralanmış, çevre ve ormanlar üzerinde yaratacağı olumsuzluklar belirtilmiştir.

1- 16.04.2003 tarihinde kabul edilen 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: Koruma Kurulu kaldırılarak koruma işlevi zayıflatılmıştır. Bu düzenlemenin çevreye maliyeti ilerde anlaşılacaktır.

2- 01.05.2003 tarihinde kabul edilen 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlıkları'nın Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile görünüşte kadro tasarrufu sağlanmış, aslında her iki bakanlık da zayıflatılmıştır. İl Çevre ve Orman Müdürlükleri kadroları daraltıldığından çevre yönetimi ve denetimi konusunda yetersiz kalmışlardır. Özellikle Ağaçlandırma, Or-Köy ve Milli Parklar genel müdürlükleri görev yapamaz hale getirilmişlerdir. Hükümet bu genel müdürlükleri adeta tasfiye etmektedir. Bu tasarruflar ağaçlandırma ve orman köylerini kalkındırma çalışmalarının durdurulması, milli parkların girişimciye kiralanarak yönetilmeye çalışılması anlamına gelmektedir.

3- Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında 4916 Sayılı Kanun: 03.07.2003 tarihinde kabul edilen bu yasa ile 21 yasada değişiklik yapılarak sit alanlarını işgal edenler affedilmiş, köy veya kıyılarda arazi edinmesi kolaylaştırılmıştır.

4- 1/360 sayılı Maden Kanunu Tasarısı: 57. Hükümet döneminde gündeme getirilen bu tasarı çevre katliamına yol açacak hükümler taşımaktadır. 59. Hükümet bu tasarıyı da yasalaştırmak niyetindedir.

5- 4965 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: Bu kanun ile özel orman sayılan kızılağaç ve kestanelikler orman kapsamında çıkarılmış, sayın Sezer'in başvurusu üzerine ilgili maddeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

6- 4841 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı: Orman alanlarının işgalcilerine satılmasını sağlamak için hazırlanan bu tasarı, suçluları ödüllendireceği ve yeni orman işgallerine yol açacağı gerekçesiyle sayın Sezer tarafından iki kez TBMM'ye iade edilmiştir. Hükümet bu konuda yeni bir tasarı hazırlamaktadır.

7- 24.07.2003 tarih 4957 sayılı Kanun ile Turizme Teşvik Kanunu değiştirilerek kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi olanakları genişletilmiştir.

8- 29.04.2004 tarihli 4342 sayılı Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Mera Kanununda değişiklikler yapılarak meralarda yapılaşma konusundaki olanaklar genişletilmiş, 01.01.2003 tarihinden önce yerleşim alanı haline dönüşen ve teknik açıdan mera olarak kullanılması mümkün olmayan alanların mera kapsamından çıkarılması öngörülmüştür.

AKP hükümeti yukarıda özetlenen yasaların da sağladığı olanaklarla çevre ve doğal kaynaklara kokunç boyutlarda zarar verebilecek projeleri yeniden gündeme getirmiştir. Aşağıda bu projlerden önemli olanları sıralanmıştır.

1- 3. Boğaz Köprüsü: Çevreci kuruluşların kesinlikle karşı çıkarak cinayet olarak nitelendirdikleri bu proje yeniden gündeme getirilmiştir.

2- Gaziosmanpaşa'dan Kilyos (Kumköy)-Aslanburun'a kadar olan yaklaşık 30 km. sahil bandına sahip toplam 9400 hektarlık alanın rehabilitasyonundan vazgeçilerek (bu alanın 3000 ha. kadarı ormandır.) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

3- İstanbul'un su ihtiyacı bulunmamasına rağmen daha önce ekosisteme vereceği zararlar nedeniyle karşı çıkılan ve vazgeçilen İğneada Longos ormanlarında yapılması düşünülen baraj projesi yeniden gündeme getirilmiştir.

4- Mevcut yasalara aykırı olduğu halde bizzat Çevre ve Orman Bakanı, yüksek deprem riskine maruz bölgelerin orman içine taşınacağına dair beyanlarda bulunmaktadır.

5- Formula 1 yarış pisti ve tesisleri: Orman Bakanlığı'ndan izin almadan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait orman üzerinde inşa edilmektedir. Bu projenin sorumluları resmen orman açma suçu işlemektedir.

6- Ömerli Riva deresi havzasında geçersiz imar planlarına dayanılarak uygulamalar sürdürülmektedir.

7- Daha önce gösterilen tepkiler nedeniyle ertelenen Gala gölü projesi yeniden gündeme getirilmiştir. (16 Mayıs 2004 Hürriyet Gazetesi Bekir Çoşkun'un köşesi)

8- Bandırma-Tatlısu turistik koyuna tersane yapımına izin verilerek koyun kirlenmesine turistik değerinin azalmasına neden olunacaktır.

9- İstanbul Kadıköy'de Tarım İl Müdürlüğü arazisi satılmaya çalışılmakta Altunizade Öğretmen Evi'nin blunduğu geniş ağaçlık alan da yapılaşmaya açılmak istenmektedir.

10- Daha önce çeşitli biçimlerde daraltılan Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nin önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devredilmek istenmekte, İstanbul'da Florya Atatürk Ormanı'nda halka rağmen bir takım girşimlerde bulunulmaktadır. Böylece halkın kendi öz malı olan, şehrin gürültüsünden kaçarak sığındığı kent içi ağaçlık alanlar elinden alınmak istenmektedir.

Görüldüğü gibi Hükümet ekonomiyi canlandırmak için ne pahasına olursa olsun yerli ve yabancı girişimcinin önünü açmak istemekte, yukarıda sadece bir kısmını belirttiğimiz tasarrufları ülkenin uzun vadeli çıkarlarını gözeten kurum ve kişileri hiçe sayarak halka rağmen dayatmaya çalışmaktadır. 59. hükümet bu tutumundan derhal vazgeçmeli, bu konularda uzlaşma yoluna giderek en uygun çözümü bulmaya çalışmalıdır. Bir zeytin ağacının birkaç metreküp kuma feda edilemeyeceğini, bataklık diyerek kurutulmaya çalışılan alanların, kıyıların, ormanların değerini çok geç olmadan anlamalıdır.

İSTANBUL ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA PLATFORMU GİRİŞİMCİ GRUBU

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MARMARA ŞUBESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI-ÇEKÜL
KİLYOS (KUMKÖY) DOĞAL ÇEVRESİNİ KORUMA VE ÇEVRE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME DERNEĞİ
MİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
S.O.S. İSTANBUL ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU
TARIM ORKAM-SEN İSTANBUL ŞUBESİ