Ana içeriğe atla

“AİLE TARİHİNİZDE KENTİNİZ” YARISMASI SONUCLARI

25.12.2003

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“AİLE TARİHİNİZDE KENTİNİZ”
YARIŞMASI
SEÇİCİ KURUL TUTANAĞI

(20 Aralık 2003)


Seçici Kurul, 20 Aralık 2003 günü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında toplanmış; yakın geçmişte yaşama veda eden seçici kurul üyesi merhum Prof. Dr. Raci Bademli’yi saygıyla anarak çalışmalarına başlamış ve yarışmayla ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

A) SEÇİCİ KURUL BAŞKANLIĞI: Seçici Kurul, çalışmasına başlamadan önce oybirliğiyle Sn. Necdet SAKAOĞLU’nu başkan olarak seçmiştir. Şartname bir kez daha okunduktan sonra, değerlendirmelere geçilmiştir.

B) YARIŞMAYA KATILIM: Yarışmaya katılan 14 aile tarihi ve yazarlarının listesi aşağıdadır. Şartnamedeki amaç ve kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde;

1. Selma Kunar (Bayburt ve Kunar Ailesi) Yarışmaya katılması uygun bulunmuştur.
2. Ünal Türkeş(Muğla Hacı Hamzalar) Özgün bir çalışma olarak saptanmıştır.
3. Nevin Doman(Gargara’lı Doman Emin)Yarışmaya katılması uygun bulunmuştur.
4. Müjdat Özbay(H.Mahir Efendi ve Ailesi)Kentle ilişkisi yetersiz bulunmuştur.
5. Hasan Akar(Niksar-M.H.A.Paşa) Kentle ilişkisi yetersiz bulunmuştur.
6. Barış Durak(Biz ve Buralar)  Tarihsel anlatımı yeterli bulunmamıştır.
7. A.Turan Erdoğan(Pamuk Dede) Kentle ilişkisi yetersiz bulunmuştur.
8. M.Süleyman Erdem(Birçok Aile) Özgün bir çalışma olarak saptanmıştır.
9. Çağdaş Keçeci(Aşka Dönük Kentten...) Tarihsel anlatımı yeterli bulunmamıştır.
10. Gültekin Orhan (Beşiktaş’lı Nezahat)  Yarışmaya katılması uygun bulunmuştur.
11. B.Erkmen/S.Üstünel(K.Ereğli)  Özgün bir çalışma olarak saptanmıştır.
12. Nurşen Güllüoğlu(Niğdeli Teyze) Yarışmaya katılması uygun bulunmuştur.
13. İlkiftar Ezberci(Ezberci Ailesi)  Kentle ilişkisi yeterli bulunmamıştır.
14. Z.Betül Uçar(Tuna’dan Akdeniz’e) Tarihsel anlatımı yetersiz bulunmuştur.

 

C) DEĞERLENDİRMELER(SONUÇLAR ):

C-1) Başarı Ödülleri: Seçici Kurul, Yarışmaya katılması uygun bulunan; 1-3-10 ve 12. Sıradaki çalışmalar üzerinde yaptığı değerlendirmede, aşağıdaki gerekçeler ile 3. Sıradaki Nevin DOMAN ile 12. Sıradaki Nursen GÜLLÜOĞLU’nun çalışmalarını “BAŞARILI” bularak, bunlar arasında ve yine aşağıdaki gerekçelerle:

1. Başarı Ödülü’nün : Nevin DOMAN’a
2. Başarı Ödülü’nün : Nurşen GÜLLÜOĞLU’na

Verilmesini uygun bulmuş; aynı dalda 3.lük ödüllüne ve mansiyona gerek görmemiştir.

C-2) Özgünlük Ödülleri:
Seçici Kurul, özgün çalışmalar olarak saptadığı 2-8 ve 11 sıra no.lu anlatımlar arasında yaptığı değerlendirmede ise aşağıdaki gerekçelerle “Ünal TÜRKEŞ”in (Muğla) ve “Buket ERKMEN/Seren ÜSTÜNEL”in (K. Ereğli) çalışmalarına “ÖZGÜNLÜK ÖDÜLÜ”verilmesini uygun bulmuş; aynı dalda başkaca ödüle gerek görmemiştir.

D) ÖDÜL GEREKÇELERİ:
Başarı ve Özgünlük ödülleri alan çalışmalar için bu karara neden olan gerekçeler şöyledir.

Gargaralı Doman Emin Ailesi (1. Başarı Ödülü)

1863’te Selanik’in Gargara köyünde başlayan bir aile yaşantısının Antalya’da devamı veya mesleki açıdan bir fenerci ailesinin dramı, sözlü tarih derlemesi yöntemiyle özetlenmiş; aile ve kent ilişkisi güçlü bir şekilde vurgulanarak, kentin geçmişine tanıklık gözetilmiş ve aile albümünden fotoğrafları zenginlendirilmiştir.
Yarışmanın amaçlarına ve değerlendirme kriterlerine başarılı uygunluğu oybirliğiyle öngörülmüştür.

 

Niğdeli Teyze ve Ailesi: (2. Başarı Ödülü)
Niğdeli Zarife Kınacıoğlu’nun (Niğde 1912-Ankara 1994) yaşamöyküsü ekseninde, 1950’li yıllar öncesindeki Niğde’deki kent hayatı ile 1960’lar Ankara’sının yeni bir semtinde doğup gelişen “semt kaynaşması”, anılara ve kent-aile ilişkilerine bağlı olarak özgün bir anlatıyla aktarılmıştır.
Fotoğraflar, sözkonusu 80 yıllık aile-kent ilişkisini görsel açıdan desteklemektedir.

Özgünlük Ödülleri Gerekçesi:

Oğuz Ailesi ve Karadeniz Ereğli/Muğla’nın Bilgin Ailesi Hacı Hamzalar:

Jüri Üyeleri, Oğuz Ailesi’ni hazırlayan iki öğrenciyi, ileride daha başarılı ve kapsamlı çalışmalara aday görerek teşvik edilmelerinin isabetli olacağı; Hacı Hamzalar’ın yazarını, aile soyağacını örmekte başarılı olmakla birlikte, ailenin kentle ilgisini kurmakta aynı oranda ayrıntı yakalamayamamasına karşın düzgün ve dikkatli anlatımı dolayısıyla; ödüllenmesinin uygun olacağı ortak kanısına varmışlardır.

E)YARIŞMA YAYINI İÇİN SEÇİM:
Seçici Kurul, aşağıdaki çalışmaları“yayımlanabilir değerde” görmüştür. Ancak, yayım için gerekli redeaksiyonlarda, aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

YARIŞMA KİTABINDA
BASIMINA KARAR VERİLEN ÇALIŞMALAR

A.Başarı Ödülü Alan Çalışmalar:
1. Gargaralı Doman Emin, hazırlayan Nevin Doman
2. Niğdeli Teyze ve Ailesi, hazırlayan Nurşen Güllüoğlu
B.Özgürlük  Ödülü Alan Çalışmalar;
1. Muğlanın Bilgin Ailesi Hacı Hamzalar, hazırlayan Ünal Türkeş
2. Oğuz Ailesi ve Karadeniz Ereğli, hazırlayan Buket Erkmen-Seren Üstünel
C. Redaksiyon ve Editörlük Çalışmaları ve Yazarlarıyla Yapılacak Görüşme/Düzeltmeler Sonrasında Basılabilecek Çalışmalar;
1. Beşiktaşlı Nezahat, Hazırlayan Gültekin Orhan
2. Bayburt ve Kunar Ailesi, Hazırlayan Selma Kunar
3. Erzurum-Turhal-Artvin üçgeninde bir Soy Ağacı Ezberci Ailesi, İlkiftar Ezberci
4. Birçok Aile Hikayesi, Murat Süleyman Erdem


F)TAVSİYELER:

Seçici Kurul, bu yarışmanın ülkemizde ilk kez halkın kendi toplumsal tarihine ilgi duyması ve belgelemesi kültürü ve bilincini gündeme getirdiği için, aile tarihi yazımının ulusal ölçekte daha yaygın bir kurumsallaşmaya dönüşmesini sağlamak üzere;

1- Antalya Büyükşehir Belediyesinin, aile tarihi yazımı ve yayımı projesini, kurucusu ve üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’ne (TKB) ve TKB üyesi belediyelere önermesini,
2-  Bu amaçla, projenin gerekçesini, anlamını ve yöntemini içerecek bir broşürün hazırlanarak TKB Encümeni’ne sunulmasına ve TKB üyesi belediyelere bilgi dökümanı olarak iletilmesini,
3- Yarışma kitabının, seçici kurul üyesi merhum Prof. Dr. Raci BADEMLİ anısına hazırlanmasını,
Tavsiye ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu anlamlı önderliği için teşekkür ve memnuniyetini belirtmektedir.

Seçici Kurul:     
Necdet Sakaoğlu(Başkan)/Eğitimci-Tarih Araştırmacısı-Yazar  
Metin Sözen /Sanat Tarihçi/ÇEKÜL Vakfı Danışmanı   
Oktay Ekinci/Tarihi Kentler Birliği Genel Danışmanı
Fahri Işık/ Arkeolog-Akdeniz Üniversitesi
Fikret Yılmaz/Tarihçi-Buca Eğitim Enst.Öğr.üy.
Sabri Yetkin/Tarihçi-Buca Eğitim Enst. Öğr. üy

Danışman Üyeler:
 Ahmet Oruçoğlu/ Geçmişten Geleceğe Antalyalılar Dergisi Genel Yayın Yön.
Osman Aydın/Antalya Yerel Gündem 21 Temsilcisi

Sekreterya :
İbrahim Akkaya

 

 

 


 

Tüm Haberler