AĞIRNAS’A MİMAR SİNAN’I ANMAYA GİDİYORUZ | ÇEKÜL

AĞIRNAS’A MİMAR SİNAN’I ANMAYA GİDİYORUZ

31.03.2006

7-9 Nisan 2006 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü'nden bir grup öğrenci ve öğretim üyesi ile beraber Ağırnas Belediyesi'nin düzenlediği Sinan'ı anma törenlerine katılmak ve önümüzdeki temmuz ayında Heykel Bölümü öğrencileriyle yapacağımız yaz çalışmasını detaylandırmak üzere Ağırnas'a, Sinan'ın doğduğu kente gidiyoruz.

“Sinan’a Saygı” bu topraklardaki varlık nedenlerimizden biri olmalıdır.

ÇEKÜL Gençlik Birimi olarak 1998 yılında ÇEKÜL Vakfı’nın başlattığı “Sinan’a Saygı” kampanyasının her aşamasında, amatör bir ruhla yapılan işlerin ucundan tutmanın, destek olmanın heyecanını, zevkini yaşadık. Sinan’ı tanımaya çalıştık, dünya üzerinde 400’den fazla olan eserlerinin listelerini çıkardık, onları fotoğrafladık. Bu masa başı çalışmasının ardından, 1999 yılından başlayarak eserlerinin bir bölümünü gezmeye fırsatımız oldu. 

İstanbul’un tarih boyunca sorunu olmuş susuzluğun nasıl çözümlendiğini gördük. Suyla ilgili belki de dünyanın en güzel yapılarından biri olan Mağlova Kemeri’nin hâlâ dimdik ayakta İstanbul’a su taşıdığına tanık olduk. İstanbul’u İstanbul yapan Anadolu’daki ve İstanbul’un Avrupa’ya bakan yüzü Trakya’daki tüm eserlerini görmeye hâlâ gücümüz yetmedi. Ama bu amatör ruhlu, uzun soluklu çalışmalar bize bir şeyi çok iyi gösterdi. O da, Sinan’ın aslında bizim varlık nedenlerimizden biri, sırtımızı dayadığımız kültürel mirasımızın en önemli yaratıcılarından olduğudur.

“Sinan’a Saygı” onun doğduğu kentten başlar.

İşte bu noktada, Gençlik Birimi olarak yaptıklarımızın bir plana, programa bağlanması gerekliliğini hissettik. Planın çıkış noktası olarak da Sinan’ın doğduğu kent olan, Anadolu’daki taş mimarisinin köy ölçeğinde en üstün örneklerine sahip Ağırnas’ı seçtik. Çünkü, Sinan’ı anlamak için onun gençlik yıllarına kadar sokaklarını arşınladığı Ağırnas’ı anlamak gerekir.

ÇEKÜL yaklaşık beş yıldır Ağırnas’ta Erciyes Üniversitesi, Ağırnas Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve en önemlisi de Ağırnaslılar’ın katılımlarıyla bir dizi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların merkezinde ise Sinan’ın Ağırnas’ta doğduğuna inanılan ev bulunmakta. Evin restorasyonu ÇEKÜL’ün verdiği bilimsel destekle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda hâlâ sürmekte.

Tüm Anadolu’da olduğu gibi burada da geleneksel yöntemleri kullanmayı bilen işgücü sıkıntısı çekiliyor. Eğer işgücü problemi çözülebilirse, köy ölçeğinde dokusunu kaybetmeyen Ağırnas’ta çok küçük bütçelerle kısa sürede büyük işler yapılabilir.

“Sinan’a Saygı” yere düşen taşı yerine kaldırmakla başlar.

Ağırnas’taki tüm evlerin, Sinan’ın doğduğu ev merkez olacak şekilde durumlarının iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, acil müdahale gerekenlerin restorasyonlarının yapılması gerekiyor. Eğer biz, Sinan’ın torunları olarak, onun yaşadığı topraklarda gururla varlığımızı sürdürmek istiyorsak yere düşmüş taşları yerine koymakla başlamalıyız çalışmaya.

Bu noktada iki bağımsız çalışmayı birbirine bağlayarak ve Ağırnaslılar’ın da desteğini alarak çalışmalara ivme kazandırmak istiyoruz. Yere düşen taşları kaldırmaya Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile düzenleyeceğimiz “yaz çalışması”yla başlayacağız. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak yürütmek istediğimiz ikinci çalışma ise “Ağırnas Taş Atölyesi”. Taş ustası olmak isteyen gençlerle, heykeltıraş adayı gençleri bir araya getirerek Ağırnas’ı hak ettiği öneme kavuşturmayı, Ağırnaslılar’la beraber, kaybolan değerleri ve sanat-zanaat ilişkilerini yeniden hatırlamayı amaçlıyoruz. 

Ayrıca bu çalışmayı, bu topraklarda ortaya çıkmış, en güzel örnekleri yaşanmış ama günümüzde tamamıyla unutulmuş bir kavramın, “imece”nin  tekrar gündeme getirilmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz.

İmeceye el verenlerin eşit bir şekilde temsil edildiği, tarafların düşünceleri, tecrübeleri, özverileri, gönüllü emekleri ve ortak akıllarıyla zenginleşecek bu çalışmaya sizleri de bekliyoruz.


09 NİSAN 2006 PAZAR

10.15- 11.30 Açılış Konuşmaları
  
Mehmet Osmanbaşoğlu-Ağırnas Belediye Başkanı
Prof. Dr. Sevgi Lökçe-Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
Oktay Ekinci-Mimarlar Odası Genel Başkanı, TKB Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakfı Başkanı, TKB Danışma Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cengiz Utaş-Erciyes Üniversitesi Rektörü
Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, TKB Başkanı
Osman Güneş-Kayseri Valisi
• Milletvekilleri
Atilla Koç-Kültür ve Turizm Bakanı (Katılmaları Halinde)

11.30-12.30 Panel

“Sinan’a Saygı” Çerçevesinde Anadolu’nun Tarihsel Yerleşmelerine Değişik Ölçeklerde Yaklaşımlar

Yönetici:
Prof. Dr. Zekai Görgülü-YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı, TKB Danışma Kurulu Üyesi
Katılımcılar:
Prof. Dr. Zuhal Özcan-Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Suat Çabuk-Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Ahmet Turgut-Şehir ve Bölge Plancısı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı


12.30-12.45 Mimar Sinan Sergisi

12.45-13.15 Ağırnas Osman Yücel İlköğretim Okulu Temel Atma Töreni

13.15-14.15 Geleneksel Etli Bulgur Pilavı ve Gilaboru Suyu İkramı

14.15-15.45 Sinan Evi ve Yeraltı Şehirleri Gezisi