105 KÜLTÜR ELÇİSİ İSTANBUL'DA | ÇEKÜL

105 KÜLTÜR ELÇİSİ İSTANBUL'DA

15.06.2005

İSTANBUL’DA BULUŞAN “KENTLER ÇOCUKLARINDIR”  PROJESİ’NİN “KÜLTÜR ELÇİSİ” 105 ÇOCUK HAZIRLADIKLARI SONUÇ   BİLDİRGESİNİ 16 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE KAMUOYUNA SUNACAKLAR

ÇEKÜL Vakfı’nın (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı), UNESCO’nun işbirliği ile yürüttüğü “Kentler Çocuklarındır” projesi kapsamında 105 “Kültür Elçisi” çocuk bu hafta başında İstanbul’da buluştu. Önceki gün, Kabataş Lisesi’nde birbirlerine bir sunum yaparak bölgelerini tanıtan çocuklar öğleden sonra gruplar oluşturarak bildirgenin yazımını sonuçlandırdılar.

ÇEKÜL’ün “7 Bölge 7 Kent” projesinin alt programlarından biri olarak hayata geçirilen “Kentler Çocuklarındır” projesi çerçevesinde Akseki, Birgi, Mudanya, Midyat, Kastamonu, Kemaliye ve Talas kentlerinden gelen 105 çocuk, kentlerinin “Kültür Elçisi”  olmak için  özel bir eğitim programından geçirildi. Çocukların yaşadıkları çevreyle olan bağlarını kuvvetlendirerek, kentlilik bilinci oluşturmayı hedefleyen, kültür mirasını korumak için önce onu “bilme”, “benimseme” ve “sevme”yi öğreten çalışma; kentin kültürel mirasını tanıtarak çocuklarda kültürel kimlik duygusunu geliştirmeyi de amaçlıyor. 

“Kentler Çocuklarındır” projesi kapsamında 13-17 Haziran tarihleri arasında yapılan “İstanbul Buluşması” ile 7 ayrı kentten, değişik yerel kültürlerden gelen 105 öğrencinin bir araya getirilmesi, kentlilik ve  kültürel miras bilinci konusunda öğrenilenlerin ve yapılan etkinliklerin paylaşılması, çocukların bir anda tüm Anadolu kültürü hakkında fikir sahibi olmasına da yardımcı oluyor. İstanbullu “Kültür Karıncaları”nın da konuk olduğu Kabataş Lisesi’ndeki tanıtım programından sonra ortaklaşa “İstanbul Bildirgesi” yazan çocukların verdiği mesajlar içinde, “Milli Eğitim Bakanı’ndan ‘Kentler Çocuklarındır’ projesi ve kültürel eğitim programının tüm ilköğretim okullarında ders olarak okutulması isteği” de bulunuyor.


Sonuç Bildirgesi
16 Haziran 2005 İstanbul

ÇEKÜL ve UNESCO işbirliği ile yürütülmekte olan “Kentler Çocuklarındır” projesinin, Anadolu’nun 7 bölgesinden gelen “Kültür Elçileri”, 13- 17 Haziran 2005 tarihlerinde yapılan “İstanbul Buluşması”nda aşağıdaki ortak bildirgeyi oluşturmuşlar, Türk ve dünya kamuoyunun bilgisine sunmayı kararlaştırmışlardır:

Biz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin Kültür Elçileri olarak duyururuz ki:

1- “Kentler Çocuklarındır” projesi ile aldığımız eğitim, klasik eğitimden farklıdır, çünkü;
Görerek ve eğlenerek öğrendiklerimiz, salt okuyarak öğrendiklerimizden daha kalıcı,
• Teorik dersler bizim için önemli, yaşayarak öğrenme ve kültür herkes için önemli,
• Burada aldığımız eğitimde hiç ezbercilik yok,
• Kendimizi özgürce ve demokratik bir ortamda ifade edebiliyoruz,
• Çiçeğin güzelliğine hayran olurken artık onun nasıl korunacağını da öğreniyoruz.

2- “Kentler Çocuklarındır” projesinin bize kazandırdıkları arasında şunlar da var:
Doğa ve kültür sevgisi,
• Hayata daha farklı bakabilmek,
• Bilgi alırken edindiğimiz yeni arkadaşlıklar,
Dostluk ve kardeşlik,
Birlik-beraberlik duygusu,
• Farklı kültürler tanıma,
Kendi kentimizi ve diğer kentleri tanıma,
• Doğa ve kültürü koruma bilinci.

3- “Kültür Elçisi” olmak bizi şöyle değiştirdi:
“Ben” iken, “biz” olduk,
• Çekingendik, sosyalleştik,
Çevre bilincimiz arttı; önceden kuşu avlarken şimdi kuş yuvalarını koruyoruz,
Tarihi yapılara “harabe” dememeye, onları tanımaya ve sevmeye başladık,
• Evimizde ve çevremizdeki kültürü bize yansıtan her şeye daha duyarlı olduk.

4- Biz “Kültür Elçileri” bundan böyle şunları yapmaya kararlıyız:
• Öğrendiklerimizi gönüllü olarak paylaşacağız,
• Yeni “Kültür Elçileri” yetişmesi için çalışacağız,
• Yaptığımız her çalışmayı yazılı ve görsel olarak belgeleyerek tanıtacağız,
• Bulunduğumuz okullarda ve aile çevrelerimizde ÇEKÜL’ü ve çalışmalarını tanıtacağız ve 7 Ağaç kampanyasını yaygınlaştıracağız.

5- Biz 7 kentin Kültür Elçileri, ülkemizin tüm kentlerindeki çocukların da, kentlerinin Kültür Elçileri olmasını istiyoruz. Bunun için:
• Milli Eğitim Bakanı’ndan “Kentler Çocuklarındır” projesi ve kültürel eğitim programının tüm ilköğretim okullarında ders olarak okutulmasını istiyoruz,


BİZ KÜLTÜR ELÇİLERİ OLARAK KAMUOYUNA DİYORUZ Kİ; BANA KENTİMİ TANIT…

BANA KENDİMİ TANIT…
KENTLER ÇOCUKLARINDIR!