Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, gezegenimizi korumayı ve insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamayı hedefleyen evrensel eylem çağrısı olarak 17 küresel hedeften oluşuyor. Bu hedefler, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmiş ve iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları da içermek üzere sıralanmıştır. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır; bir hedefte başarının sağlanması, diğer hedeflerin ve ortak yönleri olan sorunların hep birlikte ele alınmasıyla mümkün olabilir. ÇEKÜL Vakfı, İstanbul ve Anadolu’da bütüncül yaklaşım esasıyla ele aldığı doğal ve kültürel mirası koruma çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini dikkate alarak sürdürmektedir. 

Detaylı bilgi için:  

https://www.kureselamaclar.org/

SDG 1 SDG 2 SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 6 SDG 7 SDG 8 SDG 9 SDG 10 SDG 11 SDG 12 SDG 13 SDG 14 SDG 15 SDG 16 SDG 17 SDG logo