fbpx Yapıların Diliyle Kentim | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul

Yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla, farklı öğrenme stilleri ve çoklu zekâ kuramı dikkate alınarak geliştirilen Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul Programı, öğrencilerin İstanbul’un tarihi, arkeolojik ve mimari mirasını tanımalarına, geçmiş ile bugün arasında kalıcı bağlar kurmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

5-12’inci sınıflara yönelik geliştirilen eğitim kitinde yer alan uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımlarının desteklenmesini, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini hayata geçirmelerini hedefliyor.

İstanbul’da yer alan 7 yapı (Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, İstanbul Hipodromu, Süleymaniye Külliyesi, Yenikapı Batıkları Araştırma ve İnceleme Laboratuvarı, Yerebatan Sarnıcı) için hazırlanan programda, öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını belgeleyen eserleri yerinde, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keşfediyor.

Hedef Kitle: Ortaokul ve lise kademesinde görev yapan öğretmenler

Programın Süresi: Katılımcı öğretmenlerin bir eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri içermektedir. 

*NOT:
Fırsat Eşitliği İçin Eğitim Bağışı: ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yapılan eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, özel okullara verilen eğitimlerde bağış kabul edilmektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Proje Dosyaları: