Eski Yapılar Yeni İşlevler | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Eski Yapılar Yeni İşlevler

 

Dr. Banu Pekol seminerde, son 50-60 yıl içindeki gelişmeler ışığında ve kültür ürününün metamorfozu/metalaşması üzerinden, Türkiye'deki yeni işlevlerle kullanılan mimari mirasta baş gösteren görünüşe odaklanma sorunsalını değerlendirecek. Seminerde, modernite ile başlayan ve özellikle Frankfurt Okulu tarafından estetik kuramla ilişkilendirilmiş süreci göz önünde bulundurarak Türkiye ve İstanbul'daki süreci, evrensel metalaştırmanın yerel bir örneği olarak incelenecek. 

Avrupa'da çoğu ülke için bir fırsat olarak görülebilecek zengin mimari birikimin, kontrol dışı ve kendi varlığını tehdit eden ve çağdaşlaşmayı da engelleyen bir sürece sürüklenmesinin sebep ve sonuçları örnek projelerle değerlendirilecek.

Banu Pekol, Cornell Üniversitesi'nde Bilişsel Bilim üzerine lisans eğitimine başladıktan sonra Courtauld Institute of Art - Londra'da Geç Ortaçağ Batı mimarlığı üzerine ihtisas yaparak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Hala mimari restorasyon projelerinde danışman, Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve 2009 yılından beri Tasarım Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır.