fbpx Eğitim Yöntemlerimiz ve Tekniklerimiz | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Eğitim Yöntemlerimiz ve Tekniklerimiz

Ezbere dayanmayan bir anlayışla geliştirdiğimiz eğitim programlarında, çocukların ve gençlerin kendilerini, kentlerini, doğa ve kültür ilişkisini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönelmelerini hedefliyoruz.

Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı, eğitim içeriklerimizin temelini oluşturuyor. Öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor. Eğitimlerde grup için ortak bir amaç oluşturma, düşünceleri ve malzemeleri paylaşma, işbölümü yapma gibi işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleri uygulanıyor. Bilgi aktarımının yanı sıra, uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle öğrencilerin sorgulayıcı, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini harekete geçirebilmelerini amaçlayan ÇEKÜL Bilgi Ağacı, tüm eğitim programlarını disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı öğrenme stilleri ve çoklu zekâ kuramını dikkate alarak geliştiriyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim programlarında bütüncül bir koruma anlayışıyla kültürel ve doğal varlıkların korunup yaşatılmasının önemi vurgulanıyor; öğrencilerin, geleceğin oluşturulması ve biçimlendirilmesinde araştıran, sorgulayan, aktaran bireyler olarak aktif rol almalarına yönelik çalışmalar yapılıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı, bu bağlamda evrenin ve insanın tarihinden günümüze ve geleceğe doğru yol alarak, insanın doğayla ilişkisini tarihsel ve kültürel bir perspektifle ele alıyor ; biyomimikri, iklim–dostu kentler, döngüsel ekonomi vb. gibi insanlığı geleceğe taşıyabilecek öncü ve disiplinlerarası yaklaşımlardan yararlanıyor. 

Daha fazla bilgi için tıklayın