Eğitim Yöntemlerimiz ve Tekniklerimiz

Ezbere dayanmayan bir anlayışla geliştirdiğimiz eğitim programlarında çocukların ve gençlerin kendilerini, kentlerini, doğa ve kültür ilişkisini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönelmelerini hedefliyoruz.

Eğitimlerimiz öğrencilerin sürece doğrudan ve etkin katılımlarını destekliyor. Çağdaş eğitim yöntemi ve ilkeleri, eğitim içeriklerimizin temelini oluşturuyor.

Öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek, “yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri” sağlanıyor. Eğitimlerde grup için ortak bir amaç oluşturma, düşünceleri ve malzemeleri paylaşma, işbölümü yapma gibi işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleri uygulanıyor. Amacımız, bilgi aktarımının yanı sıra, uyarıcı sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin sorgulayıcı, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerinin harekete geçirilmesini sağlamak. Dolayısıyla bütün eğitim programlarımız disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı öğrenme stilleri ve çoklu zekâ kuramı dikkate alınarak geliştiriliyor.

Eğitim programlarımızda bütüncül bir koruma anlayışıyla kültürel ve doğal varlıkların korunup yaşatılmasının önemi vurgulanıyor. Öğrencilerin, geleceğin oluşturulması ve biçimlendirilmesinde araştıran, sorgulayan, aktaran bireyler olarak aktif rol almalarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bilgi Ağacı, bu bağlamda evrenin ve insanın tarihinden günümüze ve geleceğe doğru yol alarak, insanın doğayla ilişkisini tarihsel ve kültürel bir perspektifle konu ediyor ve biyomimikri (doğadan ilham alan yenilikçi teknolojiler), iklim – dostu kentler, döngüsel ekonomi vb. gibi insanlığı geleceğe taşıyabilecek öncü ve disiplinlerarası yaklaşımlardan yararlanıyor. 

 

Daha fazla bilgi için tıklayın