Ana içeriğe atla
ÇEKÜL'ün Doğal Miras Anlayışı

ÇEKÜL'ün Doğal Miras Anlayışı

"Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı ÇEKÜL’ün doğal miras anlayışını en anlamlı özetleyen cümle. Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmek, geleceklerini birbirinden bağımsız kurgulamak yaşam döngüsünü görmezden gelmektir. Bu nedenle ÇEKÜL, insan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde tutar. Farklı ölçekteki kentlerde, kültürel ve doğal mirası bütün olarak inceleyerek koruma-yaşatma uygulamalarını yürütür. Çünkü kültür, insanın hayatta kalabilmesi için doğadan yararlanarak var ettiği bir olgudur. Doğa, kültür ve insan ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde doğru koruma politikaları üretilebilir.   

ÇEKÜL, Türkiye coğrafyasının bütününü bir miras olarak kabul eder ve barındırdığı binlerce canlı ile birlikte bu mirası korumanın en temel sorumluluğu olduğunu düşünür. Bu nedenle, doğal mirasın korunması için hazırladığı eğitim programlarının ve yerelde yürüttüğü koruma politikalarının yanı sıra devam eden 7 Ağaç Ormanları programıyla, ağaçlandırma çalışmaları yürütür.

SDG 13 SDG 15