7 Bölge 7 Kent | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

7 Bölge 7 Kent

Gerekçesi: Ülkemizde, 20. yüzyılın ikinci yarısında, birbirini izleyen olaylar, değer ölçülerimizin yanısıra doğal zenginliklerimizin de "gücünün ve çeşitliliğinin" yitirilmesine yol açarken, "tarihsel-kültürel varlıklar" da hızla nitelik değiştiriyordu. "ÇEKÜL" de bir araya gelenler, önce "Kendini Koruyan Kentler" başlığı altında sürdürdükleri çabalarını, işte böyle bir ortamda, "7 Bölge 7 Kent" projesine yönelttiler. Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen pilot noktalardan başlayıp, tüm ülkeye yayılması amaçlanan projeye katılımlar kısa sürede birbirini izledi. Önce "Çevre ve Kültür Evi" olarak işlevlendirilecek bir tarihi yapı restorasyonu ile başlayan, sonra sokak, mahalle ve kente sıçrayan "koruma, değerlendirme ve yaşatma" eylemi, "7 Bölge 7 Kent" projesi ile "kentlerden havzaya, bölgeye ve ülke bütününe yayılacak" yeni bir hareketi böyle başlattı.

"7 Bölge 7 Kent" projesinin sistem ögeleri:

  • Kentleri besleyen tarihi-doğal çevre ile birlikte plana kavuşturmak,
  • "Çevre ve Kültür Evi" ni merkez kılmak,
  • Projeyi "İnsan" malzemesinden soyutlamamak,
  • Projeyi "Eğitim" (yaz okulları, eğitim paket programları ..v.b.) ile desteklemek.
  • Bu yaklaşım, ÇEKÜL'ün "Doğa- Kültür- İnsan" üçlüsü ilkesinin bir gereğidir.

Projeyle ilgili iletişim için e-posta: [email protected]