2013 | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

2013

Yıl: 2013

Yer: İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Bozdağ Beldesi

Katkı miktarı: 250 hektar

İşbirliği: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Fidan türleri: Fıstık çamı, kara servi, mavi servi, mantar meşesi, palamut meşesi, yalancı akasya.

Bölgenin tercih edilme nedenleri: Bozdağ Yaylası’nda normal formasyonu ve kalitesi bozulmuş, dejenere olmuş bitkilerin bulunduğu çıplak alanlarda, bölge yapısına uygun türler tercih edilmiştir. Fıstık çamı dikiminde başarı gözlendiği için yoğunluklu olarak bu türün dikimi yapılmıştır.