2012 | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

2012

Yıl: 2012

Yer: İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Bozdağ Beldesi

Dikim alanı: 200 hektar

İşbirliği: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Fidan türleri: Karaçam, sedir, sarıçam, aylantus, ahlat, dişbudak. Yörede endemik olarak yetişen sürünücü ardıç türü de korunmuştur.

Bölgenin tercih edilme nedenleri: Bozdağ Yaylası’nda normal formasyonu ve kalitesi bozulmuş, dejenere olmuş bitkilerin bulunduğu çıplak alanlarda, bölge yapısına uygun türler tercih edilmiştir. Ağaçlandırmada kırsal kalkınma da gözetilerek; yer yer dişbudak gibi arıcılık faaliyetleri için kullanışlı, köylünün yararlanabileceği türler de dikilmiştir.