2009-2010 | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

2009-2010

Yıl: 2009-2010

Yer: Elazığ İli, Sivrice İlçesi

Dikim alanı: 50 hektar

İşbirliği: Sivrice Kaymakamlığı

Fidan türleri: Ardıç ve sedir

Bölgenin tercih edilme nedenleri: Sivas’ta başlayan ardıç ağaçlandırmasının başarıya ulaşması sonucu Sivrice Kaymakamlığı ile de benzer bir işbirliği sağlanarak hızla yitirilen doğal çevrenin canlanması hedeflenmiştir. Su ve altındaki tarihsel değerlerle Hazar Gölü’ne dikkat çekilerek “Hazar Gölü Çevresi Yeşilleniyor” başlığı altında örnek bir kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği oluşturulmuştur.