Ana içeriğe atla
Yerel Kimliğimiz Kent Müzelerinde

Yerel Kimliğimiz Kent Müzelerinde

10.07.2024

ÇEKÜL Akademi tarafından Tarihi Kentler Birliğine üyeleri için hazırlanan eğitim başlıklarından “Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye”, ilk modülüyle 11-12 Haziranda tarihi ÇEKÜL Evinde gerçekleşti. “Kent Müzeleri /Bellekleri-Kurulum, Yapılanma ve Koleksiyon Yönetimi” başlıklı eğitime İstanbul Büyükşehir, İnebolu, Kartal,  Malatya Büyükşehir, İzmit belediyeleri katıldı.

“Kent Müzeleri/Bellekleri-Kurulum, Yapılanma ve Koleksiyon Yönetimi” eğitim içeriği, kent müzelerine kapsamlı bir bakış sunuyor. Sosyal ve ekonomik gelişimiyle kent tarihini iç içe anlatan, kentlilik bilincini, kente aidiyet duygusunu pekiştiren kent müzeleri; yerel kimlik öğelerinin nasıl biraraya getirilip kurgulanacağı iyi kavranırsa başarılı oluyor.

Resim
Yerel Kimliğimiz Kent Müzelerinde

Kent müzeleri ve arşiv

Eğitimin ilk günü ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren, “Kent Müzeleri ve Yerel Yönetimler” sunumunda müzeciliğe ait kavramları, güncel müze tanımı ve müzelerin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. Kent müzelerinin dünyadaki gelişimini anlattı, Tarihi Kentler Birliği ile ÇEKÜL Vakfının çalışmalarıyla anlatımını örneklendirdi. Eren, müzelerdeki yönetsel yapılanma hakkında bilgi vererek ideal müze yönetim şemasının danışma ve yürütme kurulları, yazım ekibi, fiziki proje ekibi, tasarım ekibi ile müze gönüllülerinden oluşması gerektiğini belirtti.

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk, “Kent Arşiv ve Bellekleri” sunumunda kent arşivlerinin oluşturulma süreci, müze-arşiv ilişkisi ve arşivlerin müzeye dönüştürülmesi hakkında bilgi verdi.

Resim
Yerel Kimliğimiz Kent Müzelerinde

Koleksiyon yönetimi

Eğitimin ikinci günü Prof. Dr. Nevra Ertürk’ün “Müzelerde Koleksiyon Yönetimi” sunumuyla başladı. Koleksiyonların, müzenin en önemli unsuru olduğunu ve ziyaretçilerle personelin de bu yapıyı tamamladığının altını çizen Ertürk, günümüzde müzelerin mutlaka bir bina içinde kurulmak zorunda olmadığını söyledi.

Ertürk, koleksiyon oluşturma sürecinde kurum vizyonu ve kimliğinin önemini vurguladı, müzelerin yazılı bir koleksiyon politikasına sahip olması gerektiğini belirtti. Küratöryal bir ekibin bulunmasının, koleksiyon oluşturma ve geliştirme sürecindeki zorlukları aşmakta önemli olduğunu söyledi. Ayrıca koleksiyonun malzeme, bezeme, üretim ve kullanım açısından açıklanması gerektiğini; bunun için müzelerde dokümantasyon altyapısının oluşturulmasının şart olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki müzelerde koleksiyon yönetiminden idarecilerin sorumlu olduğunu ancak diğer koruma uzmanlarının da bu süreçte söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Koleksiyon yönetim planında edinim, elden çıkarma, erişim ve eser sigortalama konularına değinerek uluslararası örnekler sundu.

Son 15 yılda yerel yönetimlerin büyük ilgi gösterdiği kent arşiv ve müzeleriyle ilgili genel kavramlar, müze yönetim yapısı, koleksiyon yönetimi uzmanlar tarafından katılımcılara aktarıldı. Eğitim programının ikinci modülü 8-9 Ağustos tarihlerinde, “Kent Müzeleri ve Sergileme Yöntemleri” başlığıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

Tüm Haberler