Uludağ Milli Parktır! | ÇEKÜL

Uludağ Milli Parktır!

21.12.2022

TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle; Uludağ Milli Parkının, milli park statüsünden çıkarılması ve Uludağ Alan Başkanlığının kurulması öneriliyor. Teklif kabul edilirse Uludağ imar tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

Uludağ doğal yapısı, endemik bitki türleri ve nesli tehlike altındaki hayvanların yaşam alanı olması nedeniyle önemli bir dağ kütlesidir.

Bu dağ kütlesinin milli park olarak ilan edilmesini sağlayan kaynak değerleri, https://bolge2.tarimorman.gov.tr/Link/14/Milli-Parklarimiz adresinde şu ifadelerle anlatılmıştır:

“12762 ha.’lık alana sahip olan Uludağ Milli Parkı’nın % 71’i orman, % 28’ i çayırlık ve kayalık alanlar, % 0,4’ ü açık alanlar, % 0,1’ i su ile kaplı alanlar, % 0,8’ i ise yerleşim alanlarıdır. Uludağ, ormanlık alanlar, makilik, turbalıklar, subalpin fundalıklar, alpin sarp kayalıklar ve açık alanlar gibi çok zengin bir habitat çeşitliliğine sahiptir. Bitkisel çeşitlilik merkezi olan Uludağ’da, 1320 bitki türü bulunmakta olup, bunlardan 33’ ü Uludağ, 138’ i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapmaktadır. Küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 Avrupa ölçeğinde ise 54 türün yaşam alanını oluşturmakta olup Nadir Tür Sayısı 16’dır” şeklinde açıklanmıştır.

Diğer yandan, alt yükseltilerden yukarıya doğru 5 farklı vejetasyon kuşağının (Lauretum, Castanetum, Fagetum, Abietum ve Alpinetum)  belirgin şekilde ayrıldığı son derece özel bir alandır.

Kaynak değeri böylesine yüksek bir alanda, birinci öncelik değerlerin korunmasıdır; mevcut turizm faaliyetleri, sınırlandırılmış alanları aşmamalıdır.

Uludağ, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” bünyesinde milli parklar kanunlarına göre yönetilmelidir; Uludağ Alan Yönetimi gibi, tesisleşmenin yolunu açacak uygulamalara asla izin verilmemelidir.

Ormanlarımızın, doğal mirasımızın yararını gözeten; tüketmeye değil, koruma bilincine dayalı yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Yaşamı ve ortak yaşama kültürünü destekliyoruz: #UludağMilliParktır

 

Fotoğraf kaynağı: dergibursa.com.tr / Engin Çakır