'Ulaşım, Kent ve Mimari Miras' | ÇEKÜL

'Ulaşım, Kent ve Mimari Miras'

01.11.2010

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları seminerlerinin Kasım ayındaki konusu, “Ulaşım, Kent ve Mimari Miras”.  Vecdi Akdağ’ın konuşmacı olarak katılacağı 2 Kasım Salı günü saat 18:30’daki bu ayın ilk seminer başlığı ise 'Modern İmar Uygulamalarının Tarihi Kentsel Doku Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan Caddesi Aksı.' 1856 Islahat Fermanı ile başlayan, Avrupa kaynaklı bir olgu olan ve yerel özellikler de içeren “şehirde modernleşme hareketleri” İstanbul’daki kentsel değişim ve dönüşümün önemli kaynaklarından biridir.
 

Vecdi Akdağ, yüksek lisans tezine dayanarak vereceği seminerde, tarihi çevreyi oluşturan mahalle, cadde, sokak, ve yapıların maruz kaldığı yıkımı, değişimi ve dönüşümü özellikle Meclis-i Mebusan Caddesi örneğine odaklanarak inceleyecek. Meclis-i Mebusan Caddesi, İstanbul’da Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde, İnönü Stadyumu ile Tophane arasında kıyıya paralel olarak uzanır. Son yüzyılda bu güzergahta atlı tramvay, tramvay ve motorlu taşıt trafiğine uygun genişletme ve şekillendirme çalışmaları sonucunda tarihi çevre dramatik kayıplara uğramıştır.
 
Vecdi Akdağ, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu.  MSGSÜ’de Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Yenileme ve Koruma Programı’nda Prof. Dr. İsmet Okyay’ın danışmanlığında 19. yy’dan Günümüze Modern İmar Uygulamalarının Tarihi Kentsel Doku Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan Caddesi Aksı ve Yakın Çevresi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini 2008 yılında tamamladı. Vecdi Akdağ, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nde Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler İlçeleri Plan Yapım Grubu’nun yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 
 
Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da email ile önceden rezervasyon yapılması rica olunur.
0 212 2496464  / [email protected] / ÇEKÜL Vakfı Ekrem Tur Sokak No: 8 Beyoğlu