Ana içeriğe atla

Tepebağ Höyüğü ve Kentsel Sit Alanı Sağlıklaştırma Çalıştayı yapıldı

29.02.2012

Adana Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen, “Tepebağ Höyüğü ve Kentsel Sit Alanı Sağlıklaştırması Çalıştayı”, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in de katılımıyla yapıldı.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’ın açış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, çeşitli üniversitelerden bilim insanları görüşlerini açıklayarak önerilerde bulundu. Çalıştayın kapanıştaki değerlendirme konuşmasını ise ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı. Sözen, “Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’ın, Tepebağ Höyüğü’nde yapılacak çalışmalara ideolojik önyargılardan uzak yaklaştığını gördüm. Bu yaklaşım, uzun vadeli, planlı ve sürdürülebilir çalışmalar yapılabileceğinin bir göstergesidir. Belediyeler koruma çalışmalarının ev sahibidir ve bu toplantıyla Adana önemli bir adım atmıştır. Birçok bilim insanı bu çalıştayda bir araya geldi, önerilerini sundu, Adana ile bir bağ kurdu. Toplantıya katılanlar bu bağı devam ettirmelidir,” diyerek Tepebağ Höyüğü’nün Adana’nın kent içindeki en önemli odak noktası olduğuna ve bütüncül koruma sağlanarak, kentle bağlantısının kurulmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştayda Mersin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Tepebağ Höyüğü, imar planı taslakları ve Antalya’nın kentsel sit alanı örneğini içeren sunumlar yaptı; Tepebağ Höyüğü Arkeopark önerileri paylaştı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Hurşit Aslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan ise Gaziantep’te 7 yıldır hız kesmeden devam eden koruma çalışmalarında izledikleri yöntemi anlatarak, Antep’te tüm kesimlerin nasıl bir araya getirildiğini, eşgüdüm nasıl sağlandığını paylaştı. Kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğine dikkat çekerek, başlayan hareketin devem etmesi için kent yöneticilerinin bizzat işin takipçisi olmasının önemini vurguladı. Çalıştayı ÇEKÜL Antep temsilcisi mimar Zafer Okuducu da takip etti.

Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL ekibi Tepebağ Höyüğü inceleme gezisindeki izlenimlerini Belediye Başkan Vekili Aldırmaz ile paylaştı. Belediye tarafından kamulaştırılan iki sivil mimari örneğinin kazı evi olarak düzenlenmesi ve alanda yapılan çalışmaların paylaşıldığı toplantı mekanları olarak işlevlendirilmesi gerektiğini söyleyen Sözen, üç binadan oluşan eski manastırın da restore edilerek işlevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.  

Metin Sözen'in önerisiyle, restore edilerek kazı evi olarak işlevlendirilecek

Eski manastır binası

Belediyenin kamulaştırdığı ve restore edeceği evler

Tüm Haberler