Tarihi Koruma ve Özendirme Yarışması Kitapları Yayımlandı | ÇEKÜL

Tarihi Koruma ve Özendirme Yarışması Kitapları Yayımlandı

08.10.2010

ÇEKÜL Vakfı Yayın ve Tanıtım birimi tarafından hazırlanan iki kitabın dağıtımına, Tarihi Kentler Birliği 10. yıl etkinlikleri kapsamında Kayseri’de başlandı. Geçen hafta yapılan TKB Kayseri Buluşması ve 10.yıl etkinlikleri kapsamında uluslararası sempozyum ve bir dizi etkinlik düzenlenmişti. “Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele Koruma Bilincinin Gelişim Süreci” ve “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2009” kitabı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele Koruma Bilincinin Gelişim Süreci
ÇEKÜL Vakfı’nın 20 yıldır ülkemizin kültürel mirasını korumak ve yaşatmak amacıyla bilinç yaratmak için verdiği mücadele, ülkenin farklı ölçekteki yerleşimlerinden gelen koruma haberleriyle ete-kemiğe bürünmeye başladı. Mücadeleye devam edebilmek için, hem geldiğimiz noktayı görmek adına, hem de hangi süreçlerden geçtiğimizi hatırlamak için, Tarihi Kentler Birliği için hazırladığımız, “Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik” dergisinde, koruma tarihinin anlatıldığı bir yazı dizisi başlatmıştık. Dergide çıkan tüm yazılar, ÇEKÜL Vakfı Yayınları kapsamında bir kitapta toplandı. Kitap, 14. yy’dan başlayarak İtalya, Fransa, İngiltere ve Osmanlı örneklerini inceleyerek başlıyor. Koruma tarihinin, ülkede günümüze uzanan yolculuğu ise 1970’lerde başlıyor. 1990 yılında ÇEKÜL, 2000 yılında Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasıyla koruma mücadelesi, bugünkü noktaya ulaşıyor. 88 sayfadan oluşan kitap, “18. yüzyılda koruma çabaları güçlendi, 19. yüzyılda restorasyon çalışmaları hız kazandı, 20. yüzyılın ikinci yarısında ise koruma bir disiplin haline geldi,” cümlesiyle bütünü görmemizi sağlıyor. “Geçmişin güvenli dünyası ile geleceğin yenilik çağrısı arasındaki ikilem, tarih boyunca insanları ve toplumları uğraştırdı,” diyerek koruma tarihinde yaşanan sorunların kaynağına dikkat çekiyor.

Yıllardır olumsuzluklara karşı mücadele veren başta ÇEKÜL Vakfı olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, korumanın ancak yerel düzeyde güçlü ve yaygın bir örgütlenmeyle gerçekleşebileceği inancı ile on yıl önce TKB’yi kurdu. Kitapta, Türkiye’de koruma politikalarının yerelde kök salması, kamu yararına yaygınlaşması, halka malolması için uğraş veren koruma gönüllülerinin çabaları anılıyor.
 
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Kitabı
Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlediği “Özendirme Yarışması”nın sonuçları, ÇEKÜL Vakfı tarafından yayıma hazırlanarak bir kitapta toplanıyor. 2009 yılında ise 31 TKB üyesinin başvurduğu yarışmada toplam 48 proje değerlendirmeye alındı. Kütahya Belediyesi, geleneksel çarşısını yeniden kent yaşamına kazandırdığı için “Metin Sözen Büyük Ödülü”nü almaya hak kazandı. Alanya Belediyesi, “Jüri Özel Ödülü”, Altındağ, Konak, Odunpazarı “Süreklilik Ödülü”, Aksaray, Bergama, Birgi, Burdur ve Nilüfer “Uygulama Ödülü”, İnebolu, Kula, Niksar, Sivas ve Şanlıurfa belediyeleri ise “Proje Ödülü” almaya hak kazandı. Ödüller, TKB Kayseri Buluşması ve 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Koruma-yaşatma çalışmalarında belediyelerinin doğru proje üretmesi için önemli olan “Özendirme Yarışması”nın sonuçlarını, proje pafta ve fotoğraflarıyla birlikte, 143 sayfadan oluşan kitaptan inceleyebilirsiniz.