Ana içeriğe atla

TAK’ın 2013 programları

13.05.2013

Kadıköy’ün tasarım ve yaratıcılık merkezi olarak “Tasarım Sizden, Uygulaması Bizden” sloganı ile Nisan ayının başında açılan Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’de 2013 yılı içinde gerçekleştirilecek etkinlik ve projelerin programları açıklandı.

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliğinin örneği olarak, Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji Şirketi ortaklığı ile kurulan ve işletilen TAK’ın Tasarım, Araştırma ve Katılım odaklı toplam 12 programla başlatılan etkinlik ve projeler serisine fikri olan tüm Kadıköylüler, tasarımcılar, öğrenciler ve gönüllüler katılabiliyor.

TAK’ın Tasarım başlıklı programları, Kadıköy’de yaşam kalitesini artırmayı ve tasarım konusunda bilinç yaratmayı hedefliyor. Araştırma ağırlıklı programlardaki etkinlikler Kadıköy’ün değerlerini görünür hale getirmek ve kalıcı ve ulaşılabilir bir Kadıköy arşivi yaratmak üzerine kurgulandı. Katılım odaklı programlarla ise Kadıköylülerin yaşadıkları mahalleleri daha iyi algılamaları ve sahiplenmeleri amaçlanıyor.

Tasarım odaklı programlar

 

Kıyı-Köşe programı ile Kadıköy ilçesi sınırları içinde kullanılmayan kıyı köşe mekânlarının tasarım yoluyla canlandırılması, kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, kalıcı veya geçici yaratıcı projeler üretilmesi bekleniyor. Bu program çerçevesinde çalışılması için ilk etapta Moda, Tarihi Çarşı ve Yeldeğirmeni mahallerinde 10 nokta belirlendi.

Cadde programı ile Kadıköy’ün yeni kentsel kurgusu yapılırken dikkate alınması gereken iki kriter; akıcı ulaşım ve yeterli açık alan sistemleri kurulması. E-5 ile sahil arasındaki bağlantının hem yayalar hem de araçlar için kolaylaştırılması, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nin yeniden tasarlanması ilk hareket noktaları olacak.

3x3 Stratejik Tasarım programı kapsamında yapı adası, mahalle ve karakter bölgelerinin yeniden tasarlanması amaçlanıyor. Ada, mahalle ve kent ölçeklerinde yapı tipolojisi, sokak, cadde, mahalle dokusu, açık alan yaratılması ve kentsel kapasite analizi çalışmalarının mimarlar ve plancılar tarafından yapılmasıyla elde edilecek projeler, Kadıköy’ün plan kararları için altlık oluşturacak. 3x3 programında ilk etapta çalışma alanı olarak belirlenen üç ada ve üç mahalleden birini seçerek mimarlar beklentileri karşılayacak şekilde projeler üretecekler.

Rehber programındaki çalışmalar ile Kadıköy’ün uyumlu bina, yaşayan sokak ve özgün mahalle kriterleri çerçevesinde yeni tasarım ilkeleri belirlenmesi amaçlanıyor. Öncelikli olarak Bağdat Caddesi ve Rıhtım için cephe tasarım ilkeleri belirlenecek.

TasarlaTAK, Kadıköy’ün kültürü, geçmişi ve değerlerinin tasarım ürünlerine dönüştürülmesi yoluyla Kadıköy’ün marka değerinin ve itibarının tasarımla yükseltilmesini amaçlıyor. Bu program ile daha çok grafik tasarım ve endüstriyel üretime yatkın fikirlerin projeye dönüştürülüp hayata geçirilmesi hedefleniyor.

 

Araştırma odaklı programlar

 

KesTAK, Kadıköy’ün kamusal mekânlarında, gençler ve çocuklarla mahalle maketleri yapılarak, mahallelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi ve çocukların tasarımcılarla buluşması amaçlanıyor.

Harita programındaki projelerle geçmişin ve bugünün değerlerinin, Kadıköylülerin katılımı ve tasarımcıların yaratıcılığıyla, algılanabilir haritalara dönüştürülmesi bekleniyor.

FilmTAK; Kadıköy’ün en eski sinemalarından biri olan Özen Sineması binasında bulunan TAK, bu durumdan hareketle etkinlik programlarında film gösterimleri ve film üretimine de ağırlık verecek. Film YAP programı çerçevesinde TAK’ta gerçekleşen etkinlikleri belgelemenin yanı sıra, film çekme ve yapım becerisi olan herkes Kadıköy’le ilgili kısa filmler yapmaları konusunda teşvik edilecek. Film İZLE programı kapsamında ise şehircilik, mimarlık, grafik, fotoğraf gibi görsel sanat ve tasarım konularında hem tasarımcılara hem de mahallelilere yönelik belgesel, animasyon ve film gösterimleri yapılarak, bu konular hakkında ilgi yaratılması ve Özen Sineması’nın Kadıköylülerle yeniden yaşatılması amaçlanıyor.

Bellek programındaki etkinlikler ile katılımcılardan, Kadıköy’de zaman içinde değişen mekân veya değerleri çeşitli görsel ya da işitsel ürünlere dönüştürerek kaydetmeleri bekleniyor. Seçilen mekân veya olgular, geçmiş-şimdi-gelecek zaman aralıklarındaki halleriyle değerlendirilip günlük hayatın sıradan rutini veya kalıcı değerleri üzerine farklı senaryolar geliştirilebilir.

TAKas programı ile ulusal ve uluslararası üniversiteler veya yerli ve yabancı ofislerin belirlenen temalar çerçevesinde Kadıköy’de işbirlikleri kurgulamaları ve proje geliştirmeleri amaçlanıyor.

TAKım programı; geri dönüşüm, ürün tasarımı, haritalama, mahalleyi algılama gibi temalar kapsamında gerçekleştirilen sokak etkinliklerine verilen genel bir çerçeve ismi olarak belirlendi. TAK’ın sokakta gerçekleştirileceği bazı etkinlikler ile mahallelileri tasarımla buluşturularak Kadıköylülük bilincinin artırılması hedefleniyor.

KonTAK; TAK’ın mekânında zaman zaman konusunda uzman olan yerli ve yabancı tasarımcıların katılımıyla, belirlenen temalar kapsamında konferans, panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek. KonTAK etkinlikleri, bilgilendirici buluşmalar olabileceği gibi, bağımsız etkinlikler olarak da düzenlenebilir.

TAKip; TAK programlarına katılım ya da etkinlik önerileriniz için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Tüm Haberler