Ana içeriğe atla

KÜLTÜR ENVANTERLERİ BİRBİRİNİ İZLİYOR

04.06.2008

Muğla Valiliği ve Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde yürütülen Muğla Kültür Envanteri çalışmasının ilk kitabı yayınlandı. Çalışmanın ilk bölümü olan Bodrum yarımadası kültür envanterini kapsayan ve toplam üç ciltten oluşan serinin ilki, “Bodrum Kentsel SİT – Halikarnassos”, Prof. Dr. Adnan Diler’in başkanlığında, arkeolog, sanat tarihçisi, sosyal antropolog ve GIS uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi ve okura sunuldu.

625 sayfadan oluşan yayın, antik dönemde Karia olarak adlandırılan ve günümüzde Muğla sınırları içinde yer alan bölgede, bugünkü Bodrum’un altında saklı kalmış Halikarnassos’un eşsiz kültür varlıklarını belgeliyor. Kitap girişinde, Halikarnassos tarihi, Bodrum Türk dönemi tarihi, Bodrum Kalesi kısaca tanıtıldıktan sonra, tescilli anıtlar ve tescilli sivil mimari anıtlar ile Bodrum Merkez arkeolojik SİT alanları; yeri, dönemi, müellifi, bugünkü durumu, vaziyet planı, fotoğrafları, bugünkü kullanım şekli ve mülkiyet durumuna ilişkin bilgilerle sunuluyor.

Doğa-tarih-kültür envanterlerini Türkiye’nin olmazsa olmazı olarak gören ÇEKÜL Vakfı, bu çalışmalarda kentlerin kendi birikimleriyle, yerel kurum, kuruluş ve kişiler tarafından üretilmesine büyük önem vermektedir. İlk örneği 2001 yılında İzmir ili ve çevresindeki ilçelerde, dönemin valisi Alâaddin Yüksel tarafından başlatılan ve ardından tamamlanan yedi ciltlik Antalya Envanterini izleyen ve son yıllarda hızla çoğalan kent envanterlerinden elde edilen olumlu sonuçlar, bu hedefin ne kadar isabetli olduğunun kanıtıdır.  

Son dönemde bu doğrultuda yapılan bir çalışma da, Lapseki Belediyesi tarafından desteklenen “Lapseki Sempozyumu ‘07” yayınıdır. Kitap, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Lapseki’nin doğal ve kültürel potansiyelini tarım, turizm, su ürünleri, arkeoloji, jeoloji, felsefe ve tarih başlıkları altında ele alan sempozyum bildirilerinden yapılmış bir derlemedir.  
Kent envanterlerinin ülke çapında tamamlanması, ülkemizdeki doğa, tarih ve kültür bilincinin sağlıklı ve somut bir zeminde gelişmesini sağlayacaktır. 

Mayıs ayında ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi’ne ulaşan kitaplar için bakınız.

Tüm Haberler