Kendini koruyan kentlere bir yenisi daha ekleniyor: Merzifon | ÇEKÜL

Kendini koruyan kentlere bir yenisi daha ekleniyor: Merzifon

14.07.2014

“Kentlerin eli yüzü temizleniyor” Prof. Dr. Metin Sözen’in konuşmalarını dinleyenler bu cümleyi çok iyi bilir. Koruma çalışması yapmaya başlayan yerel yönetimler bu cümleden hareketle önce sokaklarına, çarşılarına, mahallelerine alıcı gözle bakmaya başlar. Ve görürler ki aslında tarihi ve kültürel değerleri yıllar içinde oluşan düzensiz kentleşmenin içinde kaybolup gitmiş, görünmez hale gelmiştir.

Tek yapı ölçeğinde restorasyonlar yapılsa da, tabelalar, tenteler, eserlerin önünü kapatan derme-çatma yapılar, kablolar, bozuk kaldırımlar, karanlık sokaklar, park etmiş araçlar yaşamaya başlayan yapıları görmemizi, ulaşmamızı engeller.

Orta Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı konumundaki Merzifon, TKB üyesi olduktan sonra kentin her köşesine, sokağına dikkatli bakmaya başlayan, kendini koruyan kentler arasına girmeye niyetlenen kentlerden.

ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarında, hem TKB’nin hedefleri doğrultusunda hem de ÇEKÜL’ün uzmanlık alanlarında Merzifon gibi, kente bütüncül bakmayı hedefleyen yerel yöneticilerle kentin sorunları, çözüm önerileri hep birlikte tartışılıyor; her kentin coğrafi ve kültürel dokusuna uygun öneriler geliştiriliyor. Merzifon’un duyarlı Belediye Başkanı Alp Kargı ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Hökelek de bu toplantıların konuğu oldu.

Kırla bağını kesmeyen doğa dostu bir kent

Merzifon kır-kent bütünleşmesini korumuş, yeni kent ve eski kent arasında bağ kurmayı başarmış, sokak ve meydanlarında yeşil alan dengesini sağlamış, somut ve somut olmayan kültürel değerlerinin farkında ve duyarlı kentlilerin yaşadığı, yenilenebilir enerjiler kullanmayı tercih eden yerel yönetime sahip, şanslı kentlerden.   

Kent Meydanı projesiyle Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmasında ödül alan Merzifon Belediyesi, meydanın çevresindeki sokaklarda da etaplar halinde iyileştirme çalışmaları yapacak. Eski kent merkezinde bazılarının toprak atında olduğu 7 hamamda restorasyon çalışmaları başlatılacak. 1996 yılında hazırlanmış koruma amaçlı imar planı revize edilecek. 19. yüzyıla ait yapılar ve yeşil alanların korunması sağlanacak.

ÇEKÜL uzmanları ve yerel yöneticilerin hem fikir olduğu iki önemli konu kenttin öncelikle kentte yaşanlar için korunması, yenilenmesi, canlandırılması ve kırsal çevresiyle bağlarının güçlenerek devam etmesi.

Bu hedefler doğrultusunda ÇEKÜL’ün ve TKB’nin kente desteği devam edecek.