Ana içeriğe atla

KELKİT HAVZASI EKOLOJİK TARIM VE YEREL STK’LARIN DOĞA KORUMA KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

19.03.2004

Niksar Ekolojik Tarım Çalışması
(NET)

Ülkemizin henüz kirlenmemiş ve yitirilmemiş sayılı yerlerinden biri olan Kelkit Havzası’nda organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması Kelkit Platformu tarafından öncelikli çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Organik tarımın yaygınlaşması ise öncelikle yerel halkın bu  konuda sağlıklı bilgi ve tecrübeye ulaşmasıyla ve doğa koruma öncelikli bir tarımsal anlayışı benimsemesiyle sağlanabilir.

 

Niksar Ovası

Kelkit Havzası Ekolojik Tarım ve Yerel Sivil Toplum Kuruluşları’nın Doğa Koruma Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi – Niksar Ekolojik Tarım Çalışması (NET) bu kapsamda geliştirilmiştir. Proje genel olarak Kelkit Havzası’nda yerel doğa koruma örgütlenmesinin güçlendirilmesini ve çevreyle barışık doğal kaynak kullanımı olarak organik tarımın teşvik edilmesini hedeflemektedir. Ancak ilk aşamada, proje, Niksar’da pilot çalışma olarak uygulanacak ve 2 sene sürecektir. Daha sonraki aşamalarda projenin Havza genelinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

 

Proje, Kelkit Platformu çatısı altında ÇEKÜL Vakfı koordinasyonunda ve yerel sivil toplum örgütlerinin katılımı ile yürütülmektedir. Britanya Devleti Çevre, Tarım ve Gıda Birimi’ne bağlı Avrupa İçin Çevre Fonu (Defra – Environment for Europe Fund) projeye mali destek sağlamaktadır.

 

Proje süresince, yerel halka, özellikle kadınlara, uygulamalı organik tarım ve çevre eğitimi verilecektir. Eğitimin parçası olarak bir organik tarım deneme bahçesi kurulacaktır. Şifalı odunsu bitkilerden, böğürtlen, ahududu ve kuşburnunun doğadan toplanması yerine bu bahçede üretilmesi teşvik edilecektir. Ayrıca konvansiyonel yöntemlerle üretilen bir sebze türü de bu alanda organik yöntemlerle üretilecektir.

 

Projenin uygulanması sürecine yerel sivil toplum kuruluşları (STK’lar) dahil edilecektir. STK’larla NET projesi örnek bir doğa koruma projesi olarak ele alınacak, bu STK’lara yönelik doğa koruma projelerini hazırlama ve yürütme konularında bilgilendirme seminerleri ve çalıştaylar düzenlenecektir. Ayrıca yörede bulunan STK’ların ortak kullanımına açık ve teknik donanıma sahip bir STK odası oluşturulacaktır.

 

Tüm Haberler