HAZİRAN AYINDA BİLGİ-BELGE MERKEZİMİZE YENİ EKLENEN KİTAPLAR | ÇEKÜL

HAZİRAN AYINDA BİLGİ-BELGE MERKEZİMİZE YENİ EKLENEN KİTAPLAR

18.07.2008

KENTSEL GELİŞME ve KÜLTÜR DEĞERLERİ

Tarihi Kentler Birliği yayınlarına, bir yenisi daha eklendi. Dr. Enis Yeter’in yazdığı “Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri” isimli kitap Mayıs ayında TKB yayını olarak okuyucuyla buluştu. Üç bölümün yer aldığı kitap, 432 sayfadan oluşuyor. Sunuş bölümünde ise Prof. Dr. Metin Sözen ve Prof. Dr. Ruşen Keleş’in kitap hakkındaki değerlendirmeleri yer alıyor.

Ülkemizdeki çeşitli yerleşim birimlerinde kamu yöneticisi olarak görev yapan Dr. Enis Yeter, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dalında yaptığı doktora tezi çalışmasını kitaplaştırdı.

Dr. Enis Yeter, Kastamonu Valiliği sırasında, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşuna destek vermiş ve görev yaptığı bölgelerde koruma bilincinin yayılmasında etkin çalışmalar yürütmüş. Kitabında bu deneyimlerine de yer veren yazar, kitabını üç başlık altında topluyor; Kentsel Gelişmede Kültür Değerlerinin Yeri ve Önemi, Türkiye’de Kentsel Gelişme ve Kültür Değerlerinin Korunması Arasındaki Etkileşim, Örneklerle Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri Arasındaki Etkileşim.

Kentsel gelişmeyi önce kavramsal boyutta inceleyen yazar, kentsel gelişme ve kentsel dönüşüm arasındaki ilişkiyi de değerlendiriyor.

Kültür değerlerinin tanımı, korunma nedenleri; kültür değerlerinin mekana, sosyal yaşama, kent ekonomisine etkileri; İstanbul ve Kastamonu örnekleriyle, kentleşme süreci ve kentsel dönüşüm, kitaptaki bazı başlıklar arasında yer alıyor.

Dr. Enis Yeter kitabın sunuş bölümündeki yazısına “Yaşamım boyunca kent ve kültür kavramlarının yüceliğine inandım,” diyerek başlıyor ve özlemlerini, üzüntülerini anlatarak düşüncelerinin nasıl yazıya dönüştüğünü paylaşıyor. 


ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise, Enis Yeter’in Kastamonu valiliği sırasında yaptığı çalışmaların önemini vurgulayarak, “Bu çalışma, birikimli ve bilinçli bir yöneticinin uygulamalarda kazanılmış deneyimlerinin bir ürünüdür”  diyor.

Enis Yeter’i doktora tezi çalışması süresince destekleyen Prof. Dr. Ruşen Keleş ise,  kuramı ve uygulamayı ölçülü bir dengeye oturtmayı başaran bu çalışmasından dolayı yazarı  tebrik ediyor ve kitabın kültür, tarih, çevre, mimarlık ve kentleşmeye ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekeceğini vurguluyor.  

  
Haziran ayında Bilgi Merkezine kaydedilen kitapları görmek için lütfen tıklayın