GAP KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROJESİ TANITIM TOPLANTILARI | ÇEKÜL

GAP KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROJESİ TANITIM TOPLANTILARI

04.04.2004

GAP BÖLGESİ’NDE KÜLTÜREL MİRASI GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA YAYINLANAN TEKLİF ÇAĞRISINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DÜZENLENECEK EĞİTİM SEMİNERLERİNİN TANITIM TOPLANTILARI BAŞLIYOR

5 – 9 Nisan 2004 tarihleri arasında 4 il merkezinde düzenlenecek olan bu toplantılarda Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (AKTT), GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ), Proje’nin uygulanmasına destek sağlayan GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Gelişimi Konsorsiyumu yetkilileri ve Teknik Destek Ekibi’nin uzmanları katılımcıların Teklife Çağrı ile ilgili sorularını da yanıtlayacaklar.

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır’da yapılacak toplantılardan ilki 5 Nisan 2004 Pazartesi günü Gaziantep’te saat 14:00’de başlayacak. Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliği yapacağı toplantıya merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve KOBİ’lerin temsilcileri katılacak. GAP-BKİ tarafından hazırlanan “GAP Bölgesi’nde Kültür ve Turizm” başlıklı bir saydam gösterisiyle başlayacak olan toplantıda GAP-BKİ ve AKTT yetkilileri ile GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Gelişimi Konsorsiyumu Teknik Destek Ekibi’nin uzmanları düzenlenecek eğitim seminerleri  ile ilgili bilgi verecekler. Toplantılarda, katılımcıların Teklife Çağrı ile ilgili soruları da yanıtlanacak. Gaziantep Valisi Sayın Lütfullah Bilgin, projeye Teknik Destek sağlayan Konsorsiyum adına ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Proje Direktörü Michael Jay de birer sunum yapacaklar.Editör’e Not:

“GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı”nın “Teklife Çağrı” aşaması 16 Mart 2004, Salı günü Şanlıurfa’da yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılmıştı. Avrupa Birliği bu program için ayırdığı 12 milyon Euro’luk Mali Destek tutarı ile bölge ekonomisine katkı sağlayacak ve istihdam yaratacak projelere destek verecek. Mali Destek Programı’ndan yararlanabilecek öncelikli projeler: kültürel mirasa yönelik envanter çalışmaları; kentsel, tarihi, taşınmaz kültür varlıkları ve halk kültürü v.b. kültürel mirasın geliştirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri; tarihi alanların çağdaş teknikle ve teknolojiyle yönetimi; tarihi alanlarda/yapılarda konaklama v.b. kullanımlara imkan sağlayan projeler; yöresel el sanatları/halk kültürünün geliştirilmesi ve üretim/pazarlanmasına yönelik faaliyetler; kültürel mirasın geliştirilmesi ve kültürel turizmin desteklenmesini sağlamak amacıyla yerel kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri olacaktır.

ÇEKÜL Vakfı liderliğindeki “GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Gelişimi Konsorsiyumu” bünyesinde çalışmakta olan “Teknik Destek Ekibi” Mali Destek programına başvuracak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik olarak eğitimler düzenleyecektir.  Eğitimler önümüzdeki günlerde belirlenecek olan GAP Bölgesi illerinde 12 Nisan 2004 tarihinden itibaren yapılacaktır. Proje Prosedürleri ve Yönetimi Programı konularından oluşan bu eğitimlere katılmak için başvuru formu doldurularak Teknik Destek Ekibi proje ofisine gönderilecektir. Bu eğitimlerin başvuru formuna http://www.gapkulturelmiras.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Mali Destek Programı’ndan faydalanabilecek proje önerileri için son başvuru tarihi 25 Haziran 2004’tür. Başvuru formlarının doldurulması ve teslimi ile ilgili her türlü bilgi ve soru, elektronik posta ya da faks yoluyla en geç 4 Haziran 2004 tarihine kadar Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’ne gönderilmelidir.

Destek sağlanacak projelerin seçimi, AKTT ve GAP-BKİ Başkanlığı tarafından oluşturulan bir Değerlendirme Kurulu tarafından teklife çağrı metninde belirtilen kriterlere göre seçilecektir. 

Mali Destek Programı ile ilgili tüm metinlere aşağıdaki Internet sitelerinden ulaşılabilir.


Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği :
http://www.deltur.cec.eu.int
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı :
http://www.gap.gov.tr
Kültürel Mirası Geliştirme Programı :
http://www.gapculturalheritage.com  – http://www.gapkulturelmiras.com
Sivil Toplumu Geliştirme Programı:
http://www.stgp.org

_