Ana içeriğe atla

ERMENEK, MUT VE KARAMAN’DA KORUMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

25.08.2008

“Yükseklerde yaşayan yiğit insanların ülkesi: Ermenak” olarak bilinen Ermenek ve Thoros Prensinin kenti Mut, koruma çalışmalarını hızlandırdı.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindeki heyet Ermenek, Mut ve Karaman’da inceleme gezisi yaparak çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, 8-9 Ağustos tarihlerine yapılan 14. Ermenek Şenliklerine de katılma fırsatı buldu.  

Önce Ermenek'e giden heyet, Karaman Valisi Fatih Şahin, Ermenek  Kaymakamı Ali Yılmaz ve Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ile toplantı yaparak kentteki önemli yapıları inceledi. Toplantıda, Tarihi Kentler Birliği’ne üye olmak için başvuran Ermenek Belediyesi’nin, Ekim ayında yapılacak Tarihi Kentler Birliği Kars Buluşması Meclis toplantısında başvurusunun değerlendirileceği açıklandı. Ermenek’te başlatılan yol haritası oluşturma çalışmaları, toplantıda detaylarıyla görüşüldü. Valilik tarafından yayınlanan Karaman Kültür Envanteri kitabındaki Ermenek bilgilerinin, ayrıntılı olarak yeniden hazırlanması birinci hedeflerden biri olarak belirlendi.

 

Ulu Cami iç mekan

Ulu Cami çevresi ve yukarı çarşının bir bölümünde sokak sağlıklaştırma çalışmasının yapılması, Değirmenlik Mescidi’nin Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Osman Nuri Dülgerler’in yönetiminde restorasyon projelerinin hazırlanarak müze ev olarak işlevlendirilmesi ve çevresindeki sokakların bugün de niteliklerini koruyabilmesi için projeler üretilmesi de öncelikli yapılması gereken çalışmalar olarak tespit edildi.

Tol Medrese ve çevresinin de düzenlenerek, yeni yapılanmaya karşı ayakta durmasının sağlanması, Kent Tarihi ve Arşivi olarak yeniden yaşatılması da ortak istekler olarak belirlendi. Medresenin avlusunda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na ait birimlerle ilgili sorunların da biran önce çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. 

 

Tol Medrese

Ermenek’in yol haritasının değerlendirildiği toplantıda, Karamanoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan Ermenek’teki geleneksel sivil mimari örneklerinin yeni binalarla baskı altında olduğu gerçeği de vurgulandı. Kentin temel öğeleri olan çarşı, mahalle ve bağ ilişkisinin yeniden kurulması amacıyla zaman yitirilmeden bu bölgede çalışmalar yapılması planlandı. Yeni yapılaşmanın durdurulması ve bağ evlerinin işlevlendirilmesi için Valilik ve Belediye'nin ortak çalışmalar yapması konusunda görüş birliğine varıldı.

Yöredeki özellikli köylerden biri olan Göktepe köyününde de, var olan doğal ve kültürel varlıkların korunması yönünde çalışmalar yapılmasına karar verildi. Öne çıkan tarihi yapılar arasında olan Izgar Konağı'nın ise örnek oluşturması için biran önce restore edilmesi sağlanacak.

    

Izgar Konağı

Doğa ve Kültür Haritası Hazırlanacak

Ayrıca doğal ve kültürel değerleriyle kültür turizminin bir parçası olmaya hazırlanan Ermenek için bir gezi haritası hazırlanmasına ve toprak altı-üstü tarihi uygarlık ürünlerinin bu haritada yer alması için ön hazırlıklara biran önce başlanmasına karar verildi.

Toplantıda, uluslar arası boyutlarda da bilinen Alahan Manastırı ve çevresindeki niteliğini henüz kaybetmemiş köylerin kültür varlıklarının değerlendirilmesi gerektiği, Ermek’in öncelikli gündemi arasındaki yerini aldı.

 

Alahan Manastırı

Mut’a Çevre ve Kültür Evi Yapılacak

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL  Vakfı’nın gündemindeki Mersin’in ilçesi Mut Belediyesi’ni de ziyaret eden Prof. Dr. Metin Sözen, Belediye Başkanı Selahattin Arslan ile birlikte Mut’ta inceleme gezisi yaptı. Belediye Başkanı Selahattin Arslan Mut Kalesi çevre düzenlemesi hakkında bilgiler vererek Taşhan'da da restorasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Geleneksel dokunun yer yer bozulduğu Mut kentinde, Mersin Valiliği’nin desteğiyle bir evin kamulaştırılarak “Çevre ve Kültür Evi” olarak hizmet vermesi konusunda ÇEKÜL Vakfı’nın da desteğini alan Mut Belediyesi, halkın kendi evini yıkmak yerine onarmaya teşvik edilmesi için de çeşitli etkinlikler yürütecek. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindeki heyet, bu tür çabalarla, var olan doğa ve parçalanmış alanlar arasında yumuşak bir geçişin sağlanmasının, doğa ve kültür envanterinin de bir an önce oluşturulmasının Mut kenti için öncelikli yapılması gerekenler arasında olduğunu vurguladı.

 

Karaman’da Kerpiç Mimari Yaşatılacak

ÇEKÜL Heyeti, Karaman’da ayakta kalmak için mücadele eden kerpiç evlerin en özgün örneklerinden biri olan ve restore edilen “Tartan Evi”ni de yerinde inceledi. Donatım ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği evin Karaman’ın turizmine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Evle ilgili tüm belgelerinin de ayrıca kitap haline dönüştürülmesinin tanıtım çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.   

Restorasyon öncesi Tartan Evi (19.yy ortalarında yapıldığı bilinmektedir)

Restorasyon sonrası

Kültür Merkezi’ne dönüştürülen kilise ve hamamın bitirilmesi ve geleneksel konutlarla birlikte meydan düzenlemesinin yapılmasının Karaman Belediyesi’nin öncelikli gündeminde yer almasının önemli olduğunu vurgulayan Sözen, lokanta olarak hizmet veren Hatuniye Medresesi’nin de müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Karaman yol haritasının detaylandırılması ve İstanbul’a göç eden Karamanlıların da katkısının alınması amacıyla ÇEKÜL Vakfı’nda ikinci bir toplantı yapılmasına karar verildi.   

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, aynı yöredeki üç yerleşim biriminin bütüncül politikalar geliştirerek, eş zamanlı çalışmalarla korumacılık faaliyetlerini hızlandırmasının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Ermenek, Mut ve Karaman gibi aynı yörede bulunan ve ortak özellikleri olan bu kentlerin yöneticileri, hedeflerine ulaşmak için şimdiden çalışmaya başladı. Ortak akıl ışığında, birlikte hareket etmek, sürdürülebilirliği sağlamak, bütünü görmek çok önemli. Bu kentler kendi kimliklerini korumak ve geleceğe aktarmak için koruma bilinçlerini geliştiriyor,” dedi.          

      

    

Tüm Haberler