English Heritage ve National Trust'la buluştuk | ÇEKÜL

English Heritage ve National Trust'la buluştuk

27.09.2012

ÇEKÜL Akademi’nin üyesi olduğu ENCATC organizasyonunun Londra Goldsmith Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ENCATC Konferansı’na katılımı nedeniyle yapılan Londra seyahati, ÇEKÜL Vakfı adına iki önemli tanışmaya vesile oldu. Uzun yıllardır ÇEKÜL Vakfı eğitim çalışmalarının alt yapısının oluşturulmasında örnek alınan English Heritage Kurumu’nun Eğitim Bölüm Başkanı Sandra Stancliffe ve ÇEKÜL Vakfı’nın kurumsal yapısına benzerlik gösteren İngiltere’deki NationalTrust Kurumu Dış İlişkiler Sorumlusu Ben Cowell ile görüşüldü. 

English Heritage

English Heritage’in Holborn’da bulunan merkez binasında yapılan görüşmede ilk olarak ÇEKÜL Vakfı’nın genel tanıtımı ve eğitim çalışmalarıyla ilgili özet bir sunum yapılırken, Sandra Stancliffe de English Heritage’in yapılanmasıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Olası işbirliklerinin ÇEKÜL eğitim çalışmalarının projeksiyonunda müze eğitimleri, öğretmen çalıştayları üzerinden yapılma önerisi getirildi. English Heritage’ın müze eğitim yöntemleri, eğitim mekânlarının işlevlendirilmesi ve içerik oluşturulması ile ilgili bilgi paylaşımı yapılması arzusu dile getirildi.

 

English Heritage, devlet tarafından fonlanan bir kurum. Eğitim ve koruma çalışmalarının yanı sıra, bünyesinde bulunan 120 kültür mirası yapısında yerel ekiplerle ve gönüllü desteğiyle eğitim çalışmaları yürütüyor. Eğitim bütçesi yıllık 800.000 pound ve 1988 yılından beri müze eğitimleri müfredatta yer alıyor, Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanı sıra, 2013 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ilk defa 2,7 milyon poundluk bir proje desteği de almışlar. Söz konusu proje kapsamında, belirlenen 8 bölgede kültür mirası yöneticilerinin desteğiyle öğretmenlere kendi yerel eğitim içeriklerini nasıl hazırlayacaklarıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Böylelikle öğretmenler kendi bölgelerinin kültür mirasıyla ilgili yerel eğitim kılavuzları hazırlayabilecekler.

Ancak tıpkı bizim eğitim sistemimizde görülen akademik başarı odaklı müfredat İngiltere’nin de açmazlarından biri haline gelmiş. 2012’de kültür yapılarına eğitim amaçlı yapılan ziyaretlerde azalma olduğu, bunun sebebinin ise öğrencilerin akademik başarılarına daha çok önem vermeleri olarak belirlenmiş! Bu nedenle eğitim ziyaretlerinde azalma gözlemlenmiş. 

Rutin programları dışında farklı kurumlarla ortak çalışmalar da yürütüyorlar. Özellikle müze eğitimi konusunda uzman kişileri ve kurumları bünyesinde bir araya getiren Group for Education in Museums Organisation (GEM) ortak çalışmalar yaptıkları kurumlardan biri. http://www.gem.org.uk/

English Heritage ile yapılan karşılıklı fikir alışverişlerine dayalı bu verimli görüşmenin ardından iki kurumun eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak proje dokümanlarını birbirleriyle paylaşması sonucu çıktı. English Heritage, ÇEKÜL Vakfı’nın 2013 yılında Bursa ve Gaziantep’te sürdüreceği yerel eğitim projeleriyle ilgili ortak çalışma konusunda işbirliğine de açık.

National Trust

Londra’da yapılan ikinci önemli görüşme NationalTrust’ın Dış İlişkiler Sorumlusu Ben Cowell ileydi. Kamu yararına bir vakıf olarak 1895 yılında Octavia Hill’nin önderliğinde kurulan NationalTrust, günümüzde çoğunluğu kırsal bölgede bulunan açık alan ve malikânelerden oluşan 350 adet hibe edilen tarihi mekânın sahibi olan bir kurum. NationalTrust sadece toplumsal fayda amaçlı kullanılmak üzere işlevlendirilen bu mekânların aynı zamanda işletmelerini de yapıyor ve mekânların işletmesinde koruma çalışmalarının desteklenmesi için iş modelleri oluşturuyor. Bağış, hibe ve üyelerinin destekleriyle sağlanan gelirlin yanı sıra mekânlara giriş ücreti, yemek-içme-eğlence hizmetleri ve farklı yatırımlardan sağlanan gelirler yıllık bütçesini oluşturuyor.

NationalTrust’ın en büyük özelliği kamu yararına çalışmasına rağmen tamamen bağımsız bir kurum olarak yapılanmış olması. Dolayısıyla yerel olarak yürütülen sivil politikalarda devlet planlama projelerinde karşı duruş sergileyebiliyor ve gerektiğinde kamuoyu yaratarak karar verme mekanizmalarını etkileyebiliyor.  

Kurum 2020 yılında İngiltere’de yaşayan herkesin kendini NationalTrust’ın bir üyesi gibi hissetmesini hedefliyor. Bunun için farklı başlıklar altında projeler geliştiriyor. Bunlardan deneysel koruma (experimental conservation), doğal çocukluk (natural childhood) gibi başlıklar dikkat çekiyor. Mekânların sadece fiziksel olarak değil tinsel (somut olmayan kültürel miras) olarak da korunması gerektiğinin önemi de vurgulanıyor.

NationalTrust International Trust Organizasyonu’na üye ve merkezinde 500 kişi çalışıyor. Çalışanların yarısı uzman olarak görev alıyor. Uluslar arası boyutta 60 farklı kurumla da işbirliği yapıyor. http://internationaltrusts.org/

NationalTrust ile yapılan toplantı sonucunda, özellikle TKB ve ÇEKÜL Akademi’nin koruma eğitimleri konusunda bilgi paylaşımı ve teorik destek konusunda netleşildi.