Çevre gününde hatırlamamız gerekenler | ÇEKÜL

Çevre gününde hatırlamamız gerekenler

04.06.2015

Bütün canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

Bu hak sadece insanlar tarafından ihlal edilir.

Bireyler ve devletler, çevreye zarar vermeyecekleri davranış ve politikalar geliştirmeli; canlıların yaşam haklarını ihlal etmeye bir son vermelidir.

Hava, su, toprak sadece bizim değil!

Dünya sadece bize ait değil!

www.7agac.org