Ana içeriğe atla

ÇEKÜL YETKİLİLERİ ANTALYA'DA

09.12.2004

Türkiye'de ilk kez doğal-tarihsel-kültürel varlıkların araştırılması-korunması-yaşatılması çalışmaları, kamu-yerel-özel-sivil birlikteliğine dayalı olarak Antalya'da başlatılmıştı.

Akseki-İbradı Havzası koruma çalışmaları kısa sürede Küçük Menderes Havzası'na, Kelkit Havzası'na ve ardından Batı Karadeniz, Yukarı Fırat ve Frigya Kültür havzalarına ulaştı. Ülkemiz için farklı yaklaşım içeren bu girişim, kısa zamanda bir kırsal kalkınma projesine, istihdamın sağlanmasına yöneldi. Öte yandan göç hızının azaltılması, insanların topraklarından kopmamasının sağlanması bir oranda farklı bir yaklaşımı da içerdi. Kelkit Havzası'ndaki hızlı, kalıcı sonuçlar umutların artmasına, deneyimlerin paylaşılmasına yol açtı.

İlk örnek olan Akseki-İbradı çalışmalarını irdelemek, yeni başlayan Elmalı-Finike Havza çalışmalarını yönlendirmek için 11 Aralık 2004 Cumartesi günü saat 13:00'de Mimarlar Odası Antalya Şubesi toplantı salonunda tüm taraflar bir araya gelecek. Elde edilen deneyimlerin sonuçları aktarılacak ve 2005 yılı içinde başlatılacak tasarım ve uygulamalar Elmalı-Finike ve Kaş odaklı olmak üzere kapsamlı hale dönüştürülecek.

Toplantının en önemli yanı, bugüne kadar tüm tarafların birikim ve güçleri oranında ortak çalışmayı gerçekleştirmiş olmalarıdır. Sorunların çözülmesi, somut sonuçların geniş yığınlara aktarılması, böylesi bir yaklaşım ve dayanışmayla gerçekleşmiş bulunmaktadır. Toplantıdan çıkacak sonuçlar, Antalya ili sınırları içindeki her kesimin görüşü alınarak duyurulacaktır.

Tüm Haberler